7. styczeń, 2020

04 stycznia 2020 r. gościliśmy w naszej parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku władze, księży asystentów i członków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej naszej Diecezji.  Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się o godz. 10.00 Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Asystenta Diecezjalnego ks. kan. Zbigniewa Samociaka.

Mszę św. sprawowali także ks. kan. Waldemar Sołtysiak, ks. Jerzy Loch, ks. dziekan Marek Bednarek, oraz nasz proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak.

Uroczystą Mszę św. swoim śpiewem uświetnił Parafialny Chór Milenium pod batutą p. Mariana Dobaka oraz Parafialna Schola pod kierunkiem p. Adrianny Wachowskiej i p. Agnieszki Chwałkowskiej.

Podczas homilii ks. Z. Samociak nawiązał do przewodniego hasła programu duszpasterskiego EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE i zachęcał członków Akcji Katolickiej do zgłębiania i rozpowszechniania wiedzy o EUCHARYSTII, jako największej TAJEMNICY, największej świętości i skarbu. Podkreślił, że EUCHARYSTIA powinna być traktowana jak swego rodzaju tlen, powietrze, bez którego nie można żyć i funkcjonować. Należy szukać sposobów jak tę TAJEMNICĘ EUCHARYSTII przybliżyć współczesnemu człowiekowi.

Po Mszy św. zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie przed naszą świątynią i udaliśmy się do Dąbrówki Wlkp, gdzie w Centrum Kultury i Folkloru był ciąg dalszy uroczystości.

Po wysłuchaniu życzeń dzieliliśmy się opłatkiem składając sobie noworoczne życzenia. Licznie zgromadzeni przedstawiciele POAK naszej Diecezji wraz z księżmi w miłej atmosferze biesiadowali przy wtórze i koncercie Parafialnej Scholi, śpiewali kolędy i pastorałki.

Pastorałka ” Od serca do ucha” śpiewa nasza Schola Parafialna, wideo

Były także recytacje patriotyczno – religijne. Spotkanie opłatkowe integruje, umożliwia wymianę doświadczeń i dzielenie się osiągnięciami. Swoimi refleksjami podzielili się Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej p. Urszula Furtak oraz Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej p. Ryszard Furtak. Na zakończenie spotkania przekazano ważne bieżące informacje dot. najbliższych zadań i działalności Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej naszej Diecezji.”   Tekst: Garbiela Raczyńska

członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z p. Urszulą i Ryszardem Furtak

Foto: Jerzy Ganecki