Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

ak

Więcej o  Akcji Katolickiej na ogólnopolskiej stronie internetowej – www.ak.org.pl oraz na diecezjalnej stronie internetowej – www.zg.ak.org.pl

 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej rozpoczął działalność 6. II. 2003 r. i liczył 13 osób.

Grupę inicjatywną tworzyli:  Jan Mazurek,  Andrzej Budych,  Andrzej Kostrzewski, Gabriela Raczyńska i Dorota Szatkowska.

Wszyscy członkowie POAK wzięli udział w spotkaniu szkoleniowym i informacyjnym w Sulechowie (18. I. 2003r. ).

Na kilku kolejnych spotkaniach analizowano założenia statutowe i pogłębiano wiedzę o sposobach działalności AK. poznawano prawa i obowiązki członków AK.

Zarzad Akc.Kat. 30.IX.03 Nr 10

2003r. (od lewej) Jan Mazurek-prezes AK, ks. Proboszcz Jerzy Kordiak, Danuta Kłos, Andrzej Kostrzewski i Joanna Goździewicz

W skład Zarządu po zatwierdzeniu kandydatur przez Biskupa Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej weszli:

prezes  –  Jan Mazurek

wiceprezes – Andrzej Kostrzewski

członek – Danuta Kłos

sekretarz – Gabriela Raczyńska

skarbnik – Joanna Goździewicz

 

Dnia 7. VI. 2003r. zorganizowano w naszej Parafii zebranie szkoleniowo – konsultacyjne dla oddziałów AK z Dekanatu Babimojskiego, które prowadził ksiądz Zbigniew Kucharski Asystent Diecezjalny AK.

Członkowie AK czynnie włączają się w obsługę liturgii podczas świąt i uroczystości kościelnych, pracują nad pogłębianiem własnego życia religijnego, moralnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie.

POAK bierze czynny udział w organizowanych dla parafian prelekcjach, odczytach, wykładach, szkoleniach przygotowujących do włączenia się w działalność kulturalną, informacyjną, oświatową i wychowawczą.

28. VIII. 2004r. odszedł do Pana Boga śp. Andrzej Kostrzewski, członek AK i organista parafialny

09. VII. 2008r. odszedł do Pana Boga śp. Jan Mazurek

W związku z wygaśnięciem dekretu Jana Mazurka od 04. II. 2008r. funkcję prezesa objął Jan Greczycho, wiceprezesa Andrzej Budych, sekretarza Gabriela Raczyńska, skarbnika Joanna Mewes.

W skład komisji skrutacyjnej weszły następujące osoby: Ryszard Stachowiak, Alicja Łukaszewska i Danuta Kłos.

Dnia 15. IX. 2008r. odbyły się kolejne wybory. Obecnych było 10 członków AK (70%). Odczytano dekret nominujący na funkcję prezesa, którą objął Jan Greczycho, zastępcy prezesa Andrzej Budych, sekretarza Gabriela Raczyńska, skarbnika Joanna Mewes.

W skład komisji skrutacyjnej weszli:

Mariola Szukalska, Jan Greczycho, Hanna Pracuk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2008r. (od lewej) ks. Proboszcz Jerzy Kordiak, Jan Greczycho-prezes,  Gabriela Raczyńska, Andrzej Budych i Joanna Mewes

Wybrano ZARZĄD:

Jan Greczycho – prezes

Andrzej Budych – wiceprezes

Gabriela Raczyńska – sekretarz

Joanna Mewes – skarbnik

Komisja rewizyjna: Dorota Szatkowska i Alicja Łukaszewska.

 

Aktualnie POAK liczy 13 członków. Zebrania odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Członkowie AK włączają się w obsługę Mszy Świętej w drugą niedzielę miesiąca.

Na zebraniach w listopadzie i grudniu 2008 r. poruszano min. in. problematykę współczesnego zagrożenia życia ludzkiego i integralnego związku między życiem naturalnym i nadprzyrodzonym człowieka, korzystając z materiałów formacyjnych „Otoczmy troską życie…”

09.06.2016 roku odbyły się wybory nowego Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy naszej parafii.
W skład nowego Zarządu weszli:

Jan Greczycho – prezes

Andrzej Budych – wiceprezes

Mariola Szukalska – skarbnik

Gabriela Raczyńska – sekretarz

Komisja Rewizyjna:  Dorota Szatkowska, Danuta Kłos

 

06.03.2017r. Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z Proboszczem ks. kan. Jerzym Kordiakiem i Wikariuszem ks. Norbertem Lasotą

 

AKTUALNOŚCI

 

 

03-07.10.2020 r.   Peregrynacja relikwii i obrazu św. Jana Pawła II

Z inicjatywy Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, w związku z 25-leciem istnienia Akcji Katolickiej w naszej diecezji i  100 rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II, za aprobatą i duchowym wsparciem Ks. Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego, w dniach od 03 – 07.10.2020 r. w naszej parafii przeżywaliśmy peregrynację relikwii i obrazu Św. Jana Pawła II, które towarzyszą Akcji Katolickiej.
Uroczyste wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II do świątyni parafialnej, które przybyły do nas z Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Świebodzinie, odbyło się 03.10. w sobotę o godz. 17:45. Relikwie wprowadził Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Jan Greczycho.
Po okadzeniu relikwii, Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak odmówił modlitwę ku czci św. Jana Pawła IIczytaj więcej  i  galeria zdjęć

 

18.05.2020 r.    100. Rocznica Urodzin Świętego Jana Pawła II

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku włączył się do obchodów 100. rocznicy Urodzin św. Jana Pawła II. Przygotowania do uroczystych obchodów poprzedziło odmawianie, w dniach 09.05. – 17.05.2020., przez członków AK Nowenny do św. Jana Pawła II, o co zwróciła się Prezes Akcji Katolickiej w Polsce Urszula Furtak. Teksty do odmawiania Nowenny zostały rozesłane do Parafialnych Oddziałów POAK.
18.05.2020 r. nasza parafia włączyła się w obchody 100. Rocznicy Urodzin śp. Papieża Jana Pawła II, któremu dodajemy tytuł Wielki. Nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przygotował w kościele wystawę pod hasłem „W obronie życia człowieka”, o które nieustannie zabiegał św. Jan Paweł II. Członkowie Akcji katolickiej animowali o godz. 18:30 wieczorną, wotywną Mszę św. – lekcję czytała Mariola Szukalska, a modlitwę wiernych prezes POAK Jan Greczychoczytaj więcej i galeria zdjęć

o obchodach 100. rocznicu Urodzin Świętego  Jana Pawła II na stronie internetowej Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej  z dnia 23 maja 2020, sobota 20:37 … czytaj 

 

8.05.2020 r.   Nowenna  AK  do Św. Jana Pawła II

18.05.2020 r. przypada 100. Rocznica Urodzin św. Jana Pawła II. Do tego wydarzenia Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przygotowywał się w szczególny sposób. Prezes Akcji Katolickiej w Polsce Urszula Furtak zwróciła się z następującą prośbą do członkow AK , by w dniach od 09.- 17.05.2020 r. odmawiać Nowennę do Św. Jana Pawła II… czytaj więcej i nowenna do św. Jana Pawła II

 

14.04.2020 r.    Wywieś flagę – Święto Chrztu Polski

09.04.2019 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa „Święto Chrztu Polski”. Na mocy tej ustawy święto to, jest Świętem Państwowym obchodzonym w dniu 14 kwietnia.
Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski, która rozpoczęła chrystianizację naszej Ojczyzny i dała początek naszej państwowości.
Zwracamy się do wszystkich Parafian, aby w dniu 14.04.2020 r. (wtorek), wywiesili narodową flagę tak samo jak to czynimy w ustanowione Święta Państwowe 3 maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja i 11 listopada w Święto Odzyskania Niepodległości… czytaj dalej

 

 

09.02.2020   ” Trzyminutowy katechizm”

Z inicjatywy  Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy naszej Parafii pw. Macierzyństwa NMP w niedzielę 09 lutego 2020 r. odbyła się w naszej świątyni projekcja materiałów opracowanych w projekcie „3MC” („3MC” to skrót od „3 Minute Catechism“ – Trzyminutowy Katechizm). Projekcja dotyczyła tematów: Kto to jest kapłan katolicki? Kim są mnisi, zakonnice i czym są zakony?
montaż wideo:  Jan Greczycho

 

04.01.2020 r.   Diecezjalne Spotkanie Opłatkowe Akcji Katolickiej

04 stycznia 2020 r. gościliśmy w naszej parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku władze, księży asystentów i członków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej naszej Diecezji. Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się o godz. 10.00 Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Asystenta Diecezjalnego ks. kan. Zbigniewa Samociaka. Mszę św. sprawowali także ks. kan. Waldemar Sołtysiak, ks. Jerzy Loch, ks. dziekan Marek Bednarek, oraz nasz proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak. Uroczystą Mszę św. swoim śpiewem uświetnił Parafialny Chór Milenium pod batutą p. Mariana Dobaka oraz Parafialna Schola pod kierunkiem p. Adrianny Wachowskiej i p. Agnieszki Chwałkowskiej… czytaj dalej i galeria zdjęć

 

 

 

Lekcję czyta Prezes Parafialnej AK Jan Greczycho

11.11.2019 r.    Święto Niepodległości 

W 101. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości o godz. 11:00 odbyła się uroczysta Msza św. w kościele parafialnym w intencji Ojczyzny. Mszy św. przewodniczył Proboszcz Parafii pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie ks. dr Andrzej Drutel, a w koncelebrze uczestniczyli Proboszcz naszej parafii ks. kan. Jerzy Kordiak i Wikariusz ks. Jakub Świątek. Oprawę liturgiczną Eucharystii przygotowała Parafialna Akcja Katolicka. Lekcję czytał Prezes POAK Jan Greczycho, a modlitwę powszechną czytała Alicja Łukaszewska i Gabriela Raczyńska. Po zakończonej Mszy św. parafianie na czele z kapłanami, władzami miasta i pocztami sztandarowymi przeszli ulicami Zbąszynka pod pomnik Chrystusa Odkupiciela, gdzie różne delegacje złożyły wiązanki kwiatów. W imieniu POAK kwiaty złożyli: Jan Greczycho, Teresa Liman i Gabriela Raczyńska.

 

 

Adam Zienkowicz

08.11.2019 r.    X Diecezjalny Konkurs „OJCZYZNA MA”

08.11.2019 r. W X Jubileuszowym diecezjalnym konkursie patriotycznym „Ojczyzna Ma” w Zielonej Górze, organizowanym przez Akcję Katolicką Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej wzięło udział trzech uczniów naszej szkoły (i parafii): Adam Zienkowicz, Szymon Olender i Kacper Minta. ADAM ZIENKOWICZ zajął PIERWSZE miejsce i uzyskał tytuł LAUREATA – jest to wielkie osiągnięcie Adama, któremu składamy gorące gratulacje… czytaj dalej i foto

 

 

 

06.06.2019 r.   Konkurs „Ojczyzna Ma”

„Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku zorganizował w bieżącym roku eliminacje szkolne do Konkursu Patriotycznego „Ojczyzno Ma” organizowanego po raz dziesiąty przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem ks. Biskupa Tadeusza Lityńskiego i lubuskiego kuratora oświaty – Ewy Rawa. Konkurs jest również ujęty w kuratoryjnym wykazie konkursów punktowanych w postępowaniu rekrutacyjnym. W tym roku zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy eliminacje w szkołach podstawowych w Lubrzy, Szczańcu i Zbąszynkuczytaj dalej i foto

 

 

05.05.2019 r.   Niedziela Biblijna 

W dniu 5 maja 2019 r. w kościołach Polski odbyła się Niedziela Biblijna, która zainauguruje XI Tydzień Biblijny pod hasłem „Głosili ewangelię mocą Ducha Świętego (1 P 1,12)”. Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. Tegoroczne obchody będzie ubogacał Trzeci Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego.Przedmiotem lektury była Ewangelia według św. Jana. W naszej parafii przed niedzielnymi Mszami św. młodzież i członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej czytali rozdział 20 i 21 z Ewangelii św. Jana. … czytaj dalej i foto

 

 

30.04.2019 r.    Film „Idealna fala”

30.04.2019 r.  w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury w Zbąszynku (sala kinowa) o godz. 16:30 odbyła się projekcja  filmu „Idealna fala”, 2014 r. , którego reżyserem jest Bruce MacDonald.  Projekcję filmu zorganizował  Parafialny Oddział Akcji Katolickiej…  czytaj dalej i foto

 

 

13.01.2019 r.   „Trzyminutowy Katechizm” 

13.01.2019r. w kościele parafialnym przed Sumą Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wyświetlił wideo „Trzyminutowy Katechizm” opracowany w projekcie „3MC” („3MC” to skrót od „3 Minute Catechism“ – Trzyminutowy Katechizm). Wideo dot. tematów: „Dlaczego Bóg stał się człowiekiem?” i „Dlaczego Jezus przyszedł na świat 2000 lat temu?”.


Przygotowanie wideo i montaż: Jan Greczycho

 

 

12.01.2019 r.   Diecezjalne spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej

12.01.2019 r. członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku: Jan Greczycho, Danuta Kłos i Alicja Łukaszewska uczestniczyli w diecezjalnym spotkaniu opłatkowym Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Spotkanie rozpoczęło o godzinie 11:00 Mszą Św. w kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim, pod przewodnictwem Ordynariusza naszej diecezji ks. Biskupa Tadeusza Lityńskiegoczytaj dalej i foto

Alicja Łukaszewska i Danuta Kłos dzielą się opłatkiem z ks. Biskupem Tadeuszem Lityńskim

 

 

25.11.2018 r.  Patronalne Święto Akcji Katolickiej

W niedzielę 25.11.2018r. obchodziliśmy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to Patronalne Święto Akcji Katolickiej. Tradycyjnie tego dnia Parafialny Oddział Akcji Katolickiej uroczyście podczas Sumy animuje Liturgię Słowa. Mszę św. celebrował Proboszcz, opiekun duchowy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej ks. kan. Jerzy Kordiak w asyście ks. kleryka Mateusza Topolskiego z Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu… czytaj dalej

 

 

11.11.2018r.   Obchody 100-rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

11.11.2018r. Delegacja Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej składają pod Pomnikiem Chrystusa Odkupiciela kwiaty (od lewej): Teresa Kufel, Jan Greczycho i Teresa Liman.

 

 

16.05.2018r.   Konkurs „Ojczyzno ma”

„Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej już po raz dziewiąty organizuje w bieżącym roku Konkurs Wiedzy Patriotycznej „Ojczyzno Ma”. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku od kilku lat aktywnie włącza się w propagowanie idei pogłębiania wiedzy o Ojczyźnie, Kościele i Regionie poprzez organizację etapów parafialnych w Zbąszynku i Szczańcu.W tym roku I etap Konkursu, dzięki uprzejmości dyrekcji szkół oraz zaangażowaniu kadry nauczycielskiej, został zorganizowany na terenie szkół. W Zbąszynku szkolny etap Konkursu odbył się dnia 16 maja. Do Konkursu zgłosiło się 33 uczniów.  Z tego też względu konieczne było zorganizowanie etapu pisemnego, który wyłonił dziesięcioro uczniów… czytaj dalej i foto

 

 

10.05.2018r.   Film  „Jak Bóg da”

„Dnia 10 maja 2018 roku Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zorganizował darmową projekcję filmu religijnego.W Domu Kultury w Zbąszynku wyświetlono włoską komedię w reżyserii Edoardo Maria Falcone JAK BÓG DA.  Na widowni byli nasi księża, członkowie AK, dorośli i młodzież (ok.60 osób). Film ukazywał problemy rodzinne i funkcjonowanie zatwardziałego ateisty, chirurga w klinice i wśród najbliższych. Doktor Tomasco bardzo źle traktuje zarówno personel medyczny  jak i członków swej rodziny.W jego życiu nie ma miejsca dla Boga i zrozumienia dla innych ludzi, bez względu na przekonania. Doktor przeżywa osobistą porażkę, gdy dowiaduje się,  że jego syn postanowił zostać księdzem a nie chirurgiem jak to sobie wcześniej zaplanował. Od tego momentu robi wszystko, by zniweczyć plany syna. Spotkanie z ojcem Pedro, życzliwym księdzem przyciągającym młodych ludzi na swe płomienne katechezy pogłębiające wiarę odmienia jego życie. Doktor po jakimś czasie odnajduje drogę do siebie, do otaczających go ludzi i nawet odkrywa Boga. Szatański plan doktora, by zdemaskować i ośmieszyć ojca Pedro odnosi odwrotny skutek.
Film skierowany jest do każdej grupy wiekowej Wzrusza, rozśmiesza i pobudza do refleksji. Gorąco polecamy!” Członkowie POAK w Zbąszynku.

 

 

15.04.2018r.   X  Niedziela Biblijna

15.04.2018 r. w niedzielę rozpoczął się w całej Polsce II Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Niedziela Biblijna zainaugurowała X Tydzień Biblijny pod hasłem „Weźmijcie Ducha Świętego (J 20,22)”. Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. W tym roku czytano List św. Pawła do Rzymian. Organizatorami czytania Pisma św. w naszej parafii byli: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (POAK) i młodzież z naszej parafii z Ruchu Światło-Życieczytaj dalej i foto

Danuta Kłos

 

 

11.03.2018r.  „Trzyminutowy  Katechizm”

Z inicjatywy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w niedzielę 11 marca 2018 roku odbyła się pierwsza projekcja materiałów opracowanych w projekcie „3MC”. „3MC” to skrót od „3 Minute Catechism“ (trzyminutowy katechizm). Materiał ten ma na celu wyjaśnienie wiary katolickiej, w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego oraz nauczanie wybitnych teologów. Pierwsza projekcja obejmowała dwa odcinki zatytułowane:, „Czym jest zło?” i „Co to są grzechy?”. Projekcja materiału była powiązana z comiesięczną animacją Mszy Świętej o godz. 11:00 przez parafialną Akcję Katolicką… czytaj dalej i foto

 

 

05.02.2018 r.   15-lecie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

Dnia 5 lutego 2018 r. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Zbąszynku świętował swój Jubileusz 15–lecia działalności. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Asystenta Diecezjalnego Akcji Katolickiej ks. kan. Zbigniewa Samociaka. W koncelebrze udział wzięli: Dziekan Deknatu
Babimojskiego ks. kan. Zdzisław Przybysz, nasz Proboszcz, Asystent POAK ks. kan. Jerzy Kordiak, nasz Wikariusz ks. Jakub Świątek oraz asystował ks. kleryk Mateusz Topolski. W okolicznościowym kazaniu ks. Zbigniew Samociak krótko przedstawił historię Akcji Katolickiej w Polsce… czytaj dalej i foto

 

 

13.01.2018r.   Diecezjalne spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej

13 stycznia 2018 r. członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku: Jan Greczycho, Teresa Liman i Alicja Łukaszewska uczestniczyli w diecezjalnym spotkaniu opłatkowym Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Spotkanie rozpoczęło o godzinie 12.00 Mszą Św. w Rokitniańskim Sanktuarium, pod przewodnictwem Ordynariusza diecezji ks. Biskupa Tadeusza Lityńskiego z udziałem księży Asystentów. Członkowie naszego POAK wzięli aktywny udział w Mszy św. poprzez czytanie Słowa Bożego i złożenie darów ołtarza… czytaj dalej i foto

czytaj więcej i foto … o spotkaniu opłatkowym na stronie diecezjalnej

 

 

08.10.2017r.   XVII Dzień Papieski

„Idźmy naprzód z nadzieją!” – pod takim hasłem w niedzielę 08.10.2017r. obchodzony był w całej Polsce XVII Dzień Papieski. Z inicjatywy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Zbąszynku przed Mszami św. o godz. 09:30 i 11:00 Prezes AK Jan Greczycho wyświetlił zgromadzonym parafianom prezentację obrazującą życie i działalność wielkiego naszego rodaka św. Jana Pawła II… czytaj dalej i foto

08-10.09.2017r.   Rekolekcje Akcji Katolickiej

W dniach 8 -10 września 2017r. członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej uczestniczyli w rekolekcjach, w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu. Rekolekcje prowadził ks.prof.US dr hab.Grzegorz Chojnacki Wicedziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Tematem rekolekcji:„Idźcie i głoście” były Objawienia fatimskie: historia, przesłanie i aktualność. W rekolekcjach z naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej udział wzięli: Gabriela Raczyńska i Prezes POAK Jan Greczycho. Uczestnicy rekolekcji wysłuchali 4 konferencji, czynnie uczestniczyli w 3 Mszach Św. z kazaniami także tematycznie związanymi z objawieniami w Fatimie. Były spotkania modlitewne, adoracja, sakrament pokuty… czytaj dalej

18.05.2017r.  Konkurs „Ojczyzna Ma”

(od lewej): Mikołaj Kaczmarek, Konrad Korzeniewski i Jędrzej Górawski

18.05.2017r. odbył się parafialny konkurs „Ojczyzno MA” pod patronatem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Celem Konkursu jest krzewienie treści religijno-patriotycznych wśród młodego pokolenia z zakresu wiedzy o Ojczyźnie, Kościele i regionie. Głównym organizatorem konkursu jest Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej. W konkursie udział wzięło 12 uczniów Szkoły Podstawowej w Zbąszynku … czytaj dalej i foto

 

 

30.04.2017r.   IX  Tydzień Biblijny

 

rozpoczął się w we wszystkich diecezjach Polski IX Tydzień Biblijny. Jest to I Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego pod hasłem: „Weź i czytaj”.  Inspiracją do narodowego czytania Pisma Świętego stały się obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski. Natomiast jego głównym celem jest rozwój życia w łasce Chrztu św. W tym roku czytano List św. Pawła do Galatów…  czytaj dalej i foto

 

24-26.03.2017r.  Rekolekcje Akcji Katolickiej w Kęszycy Leśnej

W dniach 24-26.03.2017, w nowym domu formacyjnym „Lubuski Nazaret” w Kęszycy Leśnej na Ziemi Międzyrzeckiej odbyły się Rekolekcje członków Akcji Katolickiej naszej diecezji. Rekolekcje poprowadził ks. dr Zygmunt Czaja. W rekolekcjach udział wzięło 80 osób z diecezji, a nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej reprezentowały: Danuta Kłos i Teresa Kufel. Tematem rekolekcji było „Akcja Katolicka w misji  „Idzcie i głoście”…. czytaj dalej i galeria zdjęć

Członkowie Akcji Katolickiej z Ordynariuszem diecezji ks. Bp Tadeuszem Lityńskim (za ks. biskupem od lewej: Teresa Kufel i Danuta Kłos)

Danuta Kłos podczas czytania Lekcji

Danuta Kłos i Teresa Kufel, uczestniczki rekolekcji AK

 

 

07.01.2017r.   Spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej w diecezji

07-01-17-oplatek-dak-10

„Dnia 7 stycznia 2017 r. ( w mroźnej , śniegowej aurze) członkowie POAK przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku: Jan Greczycho, Dorota Szatkowska, Teresa Liman, Teresa Kufel i Gabriela Raczyńska uczestniczyli w diecezjalnym spotkaniu opłatkowym z ks. Biskupem Tadeuszem Lityńskim we Wschowie.
Podczas uroczystej Mszy św. o godz. 10.w kościele pw. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika i Wniebowzięcia NMP pod przewodnictwem biskupa T. Lityńskiego w koncelebrze wielu księży -parafialnych animatorów AK. Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy homilii biskupa na temat przekraczania różnych progów w naszym życiu z refleksyjnymi odwołaniami do przemyśleń św. Jana Pawła 2 zawartych w książce „Przekroczyć próg nadziei”… czytaj dalej i galeria zdjęć

07-01-17-oplatek-dak-12

 

21.08.2016r.   Podpisy w obronie życia

21.08.16 Ak podpisy o ochrone zycia (1)

21.08.2016r.  Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej po Mszach świętych zbierali podpisy pod „Apelem do polskich parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa”.
Akcja zbierania podpisów prowadzona była z inicjatywy Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia opowiadającej się za prawem do życia dla każdego poczętego dziecka bez wyjątków i przeciwko karaniu kobiet… czytaj dalej i galeria zdjęć 

21.08.16 Ak podpisy o ochrone zycia (6)

 

 

 

18.06.2016r. Akcja Katolicka na obchodach 1050. Rocznicy Chrztu Polski w Międzyrzeczu

18.06.16 AK na obchodach 1050 Chrztu (17)

 Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Zbąszynku czynnie uczestniczyli w diecezjalnych i wojewódzkich obchodach 1050 rocznicy Chrztu Polski dnia 18 czerwca 2016 r. w Międzyrzeczu. TAM TRZEBA BYŁO BYĆ!!! Wzruszające nabożeństwo ekumeniczne i wykład ” Chrzest966″ wzbogacający nasza wiedzę historyczną , który wygłosił prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Jan Ożóg odbyły się w Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski.
Przepiękny korowód historyczny „1050 rocznica Chrztu Polski” wraz z wszystkimi uczestnikami obchodów przeszedł ulicami Międzyrzecza na Plac przy Ratuszu, gdzie o godz. 12:00 uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem Abpa Stanisława Gądeckiego, przy udziale wielu biskupów i kapłanów… czytaj więcej

 

10.04.2016    Niedziela  Biblijna

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 10.04.2016 r. w III Niedzielę Wielkanocną rozpoczął się VIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Temat tegorocznego „Tygodnia” nawiązuje do przeżywanego roku duszpasterskiego:  „Chrzest – nowe życie w Chrystusie”.
W naszej parafii tradycyjnie organizatorem Niedzieli Biblijnej był Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Wybrane rozdziały z Ewangelii św. Jana czytano pół godziny przed  rozpoczęciem Mszy św.: w kościele parafialnym o godz. 10,30 i 18,00 oraz w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła o godz. 11,45. …  czytaj dalej

 

09.01.2016  Diecezjalne spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej w Nowym Kramsku

09.01.16 oplatek AK (18a)

Dnia 09.01.2016r. członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Zbąszynku wraz z proboszczem ks. kan. Jerzym Kordiakiem uczestniczyli w uroczystej Mszy św. w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Kramsku, sprawowanej przez biskupa Stefana Regmunta w koncelebrze ze zgromadzonymi księżmi-animatorami POAK z naszej diecezji.
Licznie zgromadzonych członków Akcji Katolickiej z całej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej powitali: Proboszcz ks. kan. Waldemar Sołtysiak i prezes Akcji Katolickiej Urszula Furtak.więcej w aktualnościach parafii i galeria zdjęć

12.05.2015  Konkurs  „Ojczyzno ma”

SONY DSC

12.05.2015r. w naszej parafii odbył sie finał parafialnego konkursu dla dzieci ze szkoły podstawowej pod hasłem „Ojczyzna ma”.
Eliminacje do finału poprzedził test pisemny przeprowadzony w szkole, w wyniku którego do finalu zakwalifikowali się uczniowe: Aleksandra Jundziłł, Bartosz Białowąs, Paulina Nowaczyk, Maria Cegielska, Marcel Prążyński, Patrycja Spychała, Jakub Rucioch, Marta Rutter, Julia Piwecka i Kinga Szaj…. więcej informacji o konkursie

 

26.04.2015   Niedziela Biblijna

SONY DSC

26.04.2015  na zakończenie VII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego, w naszym kościele parafialnym od godz. 16,00 do godz. 18,00 trwało publiczne czytanie Słowa Bożego. W tym roku przeczytano 16 Rozdziałów Ewangelii według św. Marka.

Pierwszy rozdział przeczytał ks. Wikariusz Norbert Lasota, a następnie kolejno czytali: Gabriela Raczyńska (POAK), Rafał Chromiński, Maria Springer, Kamil Kowalczyk, Czesława Kowalska, Natalia Zacharska, Anna Matysiak, Michał Deska, Andrzej Chromiński, Dorota Jundziłł, Daniel Kański, Teresa Szulczewska, Maksymilian Żabski, Oliwia Buratowska i Jan Greczycho (POAK).
Na zakończenie czytania ks. Norbert odmówił ze zgromadzonymi wiernymi modlitwę, a następnie udzielił wszystkim błogosławieństwa i przeniósł Biblię na eksponowane miejsce znajdujące się przed ołtarzem.
W naszej parafii publiczne czytanie Biblii w ramch Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego trwa od 2013 roku, a przygotowuje je organizacyjnie nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Kolejne rozdziały Pisma św. czytają przedstawiciele młodzieży i dorosłych wiernych.

 

 21.06.2014.  Jubileusz Koronacji Matki Bożej Rokitniańskiej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

21.06.2014 r. przedstawiciele Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej uczestniczyli z parafianami  w Uroczystościach 25 Rocznicy Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej i Diecezjalnym Dziękczynieniu za Kanonizację św. Jana Pawła II w Rokitnie.
W uroczystości Prezes POAK Jan Greczycho wraz z Mariolą Szukalską i Teresą Liman włączyli się w poczet sztandarowy Diecezjalnej Akcji Katolickiej… więcej o Jubileuszu Koronacji Matki Bożej na stronie parafialnej

poczet sztandarowy DIAK z przedstawicieli Akcji Katolickiej z naszej parafii: Teresa Liman, Jan Greczycho i Mariola Szukalska

poczet sztandarowy DIAK z przedstawicieli Akcji Katolickiej z naszej parafii: Teresa Liman, Jan Greczycho i Mariola Szukalska

 

04.01.2014r.  Spotkanie opłatkowe  POAK w Zielonej Górze

W sobotę 04.01.2014 r. odbyło się w Zielonej Górzez spotkanie opłatkowe Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickich z naszej diecezji.
Akcję Katolicką z naszej parafii reprezentowali: Asystent POAK w naszej parafii – ks. Proboszcz Jerzy Kordiak, prezes – Jan Greczycho oraz Teresa Kufel, Alicja Łukaszewska, Gabriela Raczyńska i Jerzy Ganecki.
O godz. 10,00 w Konkatedrze pw. Św. Jadwigii w Zielonej Górze rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem JE Biskupa Diecezjalnego dr Stefana Regmunta, który wygłosił homilię do zebranych członków POAK z diecezji. W koncelebrze Mszy św. w tym roku wzięła udział spora liczna Księży Asystentów POAK z Asystentem Diecezjalnym ks. Markiem Kowalem, który tą funkcję pełni od 01.11.2013r.
Po zakończonej Mszy św. rozpoczęła się agapa w sali centrum konferencyjno-weselnym Delfino 2 w Zielonej Górze. W trakcie spotkania dzieląc się opłatkiem składano sobie życzenia, śpiewano również kolędy. Dzieci z Zespołu Szkół Katolickich w Zielonej Górze, przedstawiły Jasełka.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Czytanie Biblii

SONY DSC

14.04.2013 r. w  trzecią niedzielę wielkanocną  – Niedzielę Biblijną rozpoczął się po raz piąty Ogólnopolski Tydzień Biblijny, w tym roku obchodzony pod hasłem: „Ja wierzę, Panie, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym”. (J 11,27).
W świątyni parafialnej z inicjatywy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej po raz pierwszy w Tym Dniu w godz. 15,00-18,00 kapłani, przedstawiciele  grup parafialnych i młodzież kolejno głośno czytali rozdziały całej Ewangelii wg św. Mateusza. Celem spotkania było przybliżenie parafianom i zasłuchanie się ich w Słowo Boże…. galeria zdjęć

SONY DSC

Rozdział z Ewangelii wg. św. Mateusza czyta prezes POAK – Jan Greczycho

O  przebiegu   Niedzieli Biblijnej  w naszej parafii na stronie internetowej AK Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

 

Spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej z diecezji w Gubinie

05.01.2013 r. odbyło się w Gubinie spotkanie opłatkowe Parafialnych Akcji Katolickich z Diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Z naszej PAK w spotkaniu uczestniczyli: Jan Greczycho, Teresa Liman i Alicja Łukaszewska….  więcej w aktualnościach i galerii zdjęć

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Spotkanie opłatkowe POAK w Zielonej Górze

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

07.01.2012r. w Zielonej Górze odbyło się diecezjalne spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej. To świąteczne spotkanie rozpoczęło się Mszą św. o godz. 10,00 w kościele pw. Św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Diecezjalnego Stefana Regmunta. Ks. Biskup wygłosił do zgromadzonych homilię, a na zakończenie Mszy św. prezes DIAK Urszula Furtak podziękowała ks. Biskupowi za odprawienie Mszy św. w intencji AK.
Druga część spotkania odbyła się w sali Centrum Konferencyjno – Weselnym Delfino 2. Podczas spotkania młodzież z Europejskiego Gimnazjum w Zielonej Górze zaprezentowała Jasełka w realiach nam współczesnych. Uczestnicy dzieląc się opłatkiem składali sobie życzenia świąteczno-noworoczne.
Akcję Katolicką z naszej parafii w tym roku reprezentowali: Jan Greczycho – prezes PAK, Teresa Liman, Alicja Łukaszewska, Gabriela Raczyńska i Jerzy Ganecki.

 

 Rekolekcje Akcji Katolickiej w Rokitnie

W dniach od 9 do 11 września 2011 r. w Rokitnie odbyły się rekolekcje Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. W rekolekcjach uczestniczyło 48 osób, a z naszej PAK: Gabriela Raczyńska, Teresa Liman i Jan Greczycho. Przewodnictwo duchowe i konferencje prowadził ks. kan. Zbigniew Kucharski. Mottem rekolekcji było hasło „Kościół naszym domem”. Reprezentanci poszczególnych Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej otrzymali materiały formacyjne do pracy na rok 2012. Rekolekcje rozpoczęły się Mszą Świętą i spotkaniem z księdzem biskupem Stefanem Regmuntem, który podzielił się refleksjami z wizytowania parafii i przedstawił program duszpasterski, zachęcając do włączenia się w jego realizację…. czytaj więcej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Spotkanie w Zbąszynku Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Rejonu Sulechów

15.03.2011r.  w naszej parafii odbyło się spotkanie Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej (POAK) Rejonu Sulechów. W spotkaniu udział wzięli członkowie POAK: z Nowego Kramska, Sulechowa  i Zbąszynka, a prowadziła je prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej (DIAK) – Urszula Furtak z Zielonej Góry. Podczas spotkania omówiono plan działania AK w 2011r.,  sprawy bieżące oraz przedstawiono zakres działania POAK. Spotkanie poprzedziła Msza św., której animacje przygotowali członkowie AK z naszej parafii.

SONY DSC

Spotkanie opłatkowe Akcji Katolickich z diecezji w Nowej Soli

06.01.2011r. odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe przedstawicieli Akcji Katolickiej naszej Diecezji w Kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Nowej Soli. Spotkanie poprzedziła uroczysta Msza św. w Święto Trzech Króli, której przewodniczył asystent diecezjalny AK ks. Zbigniew Kucharski. W trakcie spotkania młodzież Liceum Ogólnokształcącego  w Nowej Soli przedstawiła wspaniale jasełka. Z naszej PAK w spotkaniu uczestniczyli: prezes Parafialnej Akcji Katolickiej – Jan Greczycho oraz Teresa Kufel, Teresa Liman i Jerzy Ganecki.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wystawa o Błogosławiony ks. Jerzym Popiełuszko

13.06.2010 r.  w salce muzealnej kościoła parafialnego (w przedsionku świątyni) została otwarta wystawa o Błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszce, którą przygotowała Parafialna Akcja Katolicka.

SONY DSC

24.05.2010r.  Konkurs Patriotyczny „Ojczyzna ma”

W Domu Parafialnym o godz. 16,30 odbył się Konkurs Patriotyczny „Ojczyzna ma” w  I  etapie parafialnym dla Szkół Podstawowych. Konkurs w parafii zorganizowała Parafialna Akcja Katolicka wspólnie z kołem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Konkurs otworzył prezes PAK Jan Greczycho, a warunki konkursu przedstawił przedstawiciel KSM Bartek Szewczyk. Konkurs prowadziła Małgosia Graczyk, a  udział w nim wzięło 9 uczniów Szkoły Podstawowej w Zbąszynku. W skład jury weszli: Halina Grina, Gabriela Raczyńska i Dorota Szatkowska. W konkursie zwyciężyli: I miejsce – Adam Rutkowski, II miejsce – Jacek Budniak, III miejsce – Agnieszka Szymkowiak. Oni będą reprezentować naszą parafię w konkursie diecezjalnym. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a najlepsi – nagrody książkowe.

 

 

FOTOARCHIWUM:

03-07.10.2020r. Peregrynacja relikwii i obrazu św. Jana Pawła II w naszej parafii

04.01.2020 członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z p. Urszulą i Ryszardem Furtak

05.02.2018 r. 15-lecie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, pamiątkowa fotografia po uroczystej Mszy św.

13.01.2018 r. Prezes naszej Akcji Katolickiej Jan Greczycho składa życzenia ks. Biskupowi Tadeuszowi Lityńskiego podczas spotkania opłatkowego w Rokitnie

18.06.2016 Uczestnicy POAK na obchodach 1050. Rocznicy Chrztu Polski w Międzyrzeczu

18.06.2016 Uczestnicy POAK na obchodach 1050. Rocznicy Chrztu Polski w Międzyrzeczu

09.01.2016 Diecezjalne spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej w Nowym Kramsku

09.01.2016 Diecezjalne spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej w Nowym Kramsku

09.01.2016 Przedstawiciele PAK z kapłanami przed wyjazdem na spotkanie opłatkowe w Kramsku.

09.01.2016 Przedstawiciele PAK z kapłanami przed wyjazdem na spotkanie opłatkowe w Kramsku.

SONY DSC

06.12.2010r. Członkowie Parafialnej Akcji katolickiej z ks. Proboszczem Jerzym Kordiakiem

SONY DSC

25.03.2010 r. Wystawa „Świętość życia” zorganizowana przez Akcję Katolicką

09.01.10opatek-miedzyrzecz

09.01.2010r. Spotkanie opłatkowe DOAK w Międzyrzeczu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

05.11.2009 r. Rejonowe spotkanie PAK w Nowym Kramsku

26.06.09ogolnopol_pielg_ak_czestochowy

26-27.06.2009r. Ogólnopolska Pielgrzymka AK do Częstochowy

 

10.01.09spotk_oplat_swiebodzin

10.01.2009r. Spotkanie opłatkowe w Świebodzinie, uczestnicy naszej parafii w pamiątkowej fotografii z ks. Bp Seniorem Adamem Dyczkowskim

05.01.2008r. Prezes PAK Jan Mazurek i jego następca- Jan Greczycho

05.01.2008r. Prezes PAK Jan Mazurek i jego następca- Jan Greczycho

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

15.11.2007r. Spotkanie Rejonowe PAK w Sulechowie

11.12.2006Parafialna Akcja Katolicka

11.12.2006r. Członkowie PAK z Proboszczem ks. Jerzym Kordiakiem

04.07.05 Akacja Katolicka z ks. J.Kordiakiem

04.07.2005r. Członkowie PAK z Proboszczem ks. Jerzym Kordiakiem