Domowy Kościół

domowy_kosciol_logo

Więcej o  Domowym Kościele na ogólnopolskiej stronie internetowej:

www.dk.oaza.pl

na diecezjalnej stronie internetowej:

www.dkzg.pl


 

20 lat Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w parafii

 

Zachęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego !
To już 20 lat, odkąd to dzieło jest podejmowane w naszej parafii.
Ze względu na kwarantannę w naszym kraju prosimy o rozpoczęcie tego dzieła poprzez modlitwę w domu od 25.03.2020 roku w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczyste złożenie deklaracji Duchowej Adopcji podczas Mszy św. i  błogosławieństwo podejmujących ją, odbędzie się w późniejszym terminie.

Czym jest Duchowa Adopcja?

Pełna poprawna nazwa brzmi: „Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą”. Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza. Duchowa adopcja może być podjęta jeden raz, ale może być podejmowana cyklicznie co 9 miesięcy, jednak zawsze po wypełnieniu poprzednich zobowiązań. Każdorazową nową Duchową Adopcję powinno poprzedzać nowe przyrzeczenie… czytaj dalej

 


Założyciel, charyzmat  Domowego Kościóła

image002

Domowy Kościół – gałąź rodzinną Ruchu Światło Życie założył ks. Franciszek Blachnicki. Początek wspólnoty sięga 1973 r. Jest to Ruch małżeńsko-rodzinny. W swych celach, duchowości, programie i metodach łączy w sobie charyzmaty dwóch ruchów:
polskiego Ruchu posoborowej odnowy – Ruchu Światło-Życie, oraz międzynarodowego Ruchu małżeńskiego Equipes Notre Dame (Wspólnoty Matki Najświętszej).

Cele ruchu

Wspólnota w swoich założeniach pragnie pomóc małżonkom w wytworzeniu wspólnoty i komunii między nimi. Chce pomóc im dojrzewać do głębokiej jedności duchowej, do pogłębienia ich miłości, tak, aby pomagając sobie, razem dążyli do pogłębienia ich więzi z Bogiem. Wówczas to zjednoczenie między sobą i z Bogiem najlepiej uzdolni ich do pracy wychowawczej, do wytworzenia komunii z dziećmi i całą rodziną.

Metody pracy

Aby dojść do prawdziwej duchowej jedności małżeńskiej, każde z małżeństw stopniowo stara się wprowadzić w swoje życie konkretne elementy wewnętrznej pracy duchowej, czyli tak zwane zobowiązania.

Są nimi:

  • spotkanie ze Słowem Bożym i modlitwa osobista (rozmyślanie);
  • modlitwa małżeńska i rodzinna;
  • dialog małżeński;
  • reguła życia;
  • pogłębienie wiedzy religijnej;
  • przeżycie rekolekcji (mogą w nich uczestniczyć razem z dziećmi);
  • systematyczne uczestnictwo w spotkaniach w kręgu (małej grupie), które odbywa się raz na miesiąc.

Małżeństwa pragnące pogłębienia swojego życia chrześcijańskiego wchodzą do kręgów. Krąg składa się z 4-7 małżeństw, z których jedno jest parą animatorską oraz kapłana doradcy duchowego.

W kręgach Domowego Kościoła może zaangażować się każde sakramentalne małżeństwo bez względu na wykształcenie czy pochodzenie.

Kręgi Domowego Kościoła w liczbie około 2500 istnieją w 38 diecezjach w Polsce i skupiają ok. 12.000 małżeństw.

Ruch w naszej parafii

W naszej parafii ruch został reaktywowany w marcu 2002. Za zgodą księdza Proboszcza Jerzego Kordiaka, ksiądz Zbigniew Nosal zorganizował spotkanie dwóch małżeństw. Spotkanie okazało się zaczątkiem odrodzenia w parafii Domowego Kościoła – rodzinnej gałęzi Ruchu Światło Życie. Obecnie w naszej parafii są dwa kręgi, do których należy dziewięć małżeństw.

Zachęcamy wszystkie małżeństwa, które odczuwają pewien niedosyt, brak, a także te, które mają pragnienie czynienia czegoś więcej dla Boga, chcą bardziej kochać się wzajemnie. W kręgach znajdą na pewno pomoc poczują siłę wspólnoty.


 

 

 25.03.2019 r.    Zwiastowanie  Pańskie, Dzień Świętości Życia

25.03.2019r. w naszej parafii obchodziliśmy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Kościół w tym dniu obchodzi także Dzień Świętości Życia. Mszę św. celebrował Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak, który wygłosił homilię na temat życia, by zatroszczyć się o życie tych najbardziej bezbronnych, poczętych dzieci, ale jeszcze nienarodzonych, którym grozi zagłada. Od 19 lat w naszej parafii Kościół Domowy pod kierunkiem Marioli i Mariusza Graczyków oraz Ireny i Waldemara Trypuckich inicjuje Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, które jest zagrożone zabiciem w łonie matki. W tym roku modlitwę w intencji nienarodzonych dzieci podjęło 86 parafian… czytaj dalej i foto

 

 

„Owoc krzewienia nowej kultury”

Niedziela, Edycja zielonogórsko-gorzowska 32/2018, str. IV z dnia 2018-08-08 10:23, autor: ks. Adrian Put

Z Mariolą i Mariuszem Graczykami z Diakonii Wyzwolenia Ruchu Światło-Życie naszej diecezji rozmawia ks. Adrian Put

Ks. Adrian Put: – Od wielu lat miesiąc sierpień w naszej Ojczyźnie to czas szczególnej zachęty do abstynencji od alkoholu. Jakie cele przyświecają tej ogólnopolskiej akcji?

Mariola i Mariusz Graczykowie: – Abstynencja od alkoholu nie jest czymś dziwnym i wyjątkowym, jest niezbędna w wielu sytuacjach naszego życia. Zachowanie całkowitej abstynencji jest konieczne w pracy, podczas kierowania pojazdami, w oczekiwaniu na narodziny, w czasie opieki nad dziećmi. Kościół co roku zachęca nas do rezygnacji w miesiącu sierpniu z
alkoholu. Ma to być dar naszej miłości do Boga i do bliźnich. Ten post, a także świadectwo szczęśliwego życia bez alkoholu wielokrotnie dają wsparcie tym, którzy walczą o swoją trzeźwość….. czytaj dalej

 

 

04 kwietnia 2016 r.   Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia

04.-4.16 Duchowa adopcja (1)

 Jak co roku, z inicjatywy Diakonii Życia Ruchu Światło – Życie diecezji zielonogórsko – gorzowskiej, Domowy Kościół w naszej parafii przygotował przyjęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Czym jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego?
– modlitwą w obronie poczętego życia
– osobistym wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu
– pomocą dla osób cierpiących z powodu popełnienia lub przyzwolenia na grzech aborcji
– uwrażliwieniem na wartość ludzkiego życia
– budowaniem Wspólnoty osób, które pragną słowem i życiem wspierać życie nienarodzone …. czytaj dalej i zdjęcia z Dnia Świętości Życia

04.-4.16 Duchowa adopcja (8)

 

 

13 marca 2016 – Rejonowy Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła

W niedzielę, 13 marca w parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze przeżywaliśmy wielkopostny Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła rejonów zielonogórskich. Mszę św. odprawił moderator rejonu Zielona Góra I, ks. Piotr Grabowski. W homilii ukazał on znaczenie i sens krzyża w życiu każdego chrześcijanina. Po Eucharystii, adorując Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, staraliśmy się kontemplować nieskończoną miłość Boga do człowieka, która najbardziej wyraża się w ofierze ze swojego Syna. Po adoracji cieszyliśmy się wzajemnie swoją obecnością w czasie uczty miłości – agape.

Spotkanie zakończyła konferencja i dyskusja prowadzona przez parę rejonową rejonu Zielona Góra I – Anię i Mariusza Mazurek, dotyczącą formacji członków Domowego Kościoła wg zamysłu założyciela, Czcigodnego Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego w ujęciu tematu roku duszpasterskiego „Nowe życie w Chrystusie”.

 

 

02 marca 2016r. – Błogosławieństwo Małżeństw Najświętszym Sakramentem

02.03.16 blogosl malz_zmn (10)

02.03.2016r. na Mszę św. wieczorną o godz. 18,30 przybyli małżonkowie naszej parafii, by modlić się w intencji małżeństw z naszej parafii. Mszę św. celebrowali ks. Dziekan z Kosieczyna Zdzisław Przybysz i nasz Wikariusz ks. Norbert Lasota.
Oprawę Eucharystii animowali przedstawiciele Domowego Kościoła czytając lekcję, modlitwę powszechną, a schola Domowego Kościoła uświetniła muzycznie Mszę św. Po Mszy św. ks. Norbert błogosławił Najświętszym Sakramentem małżeństwa, które podchodziły do stóp ołtarza i modliły się w ciszy przed Chrystusem zawierzając naszemu Panu swoje rodziny… czytaj dalej

 

10 stycznia 2016r. –  Diecezjalne spotkanie opłatkowe

10.01.16 oplatek DK (1)

10.01.2016r. w parafii Św. Ducha w Zielonej Górze odbyło się opłatkowe spotkanie Domowego Kościoła naszej diecezji.
Mszy św. przewodniczył Ksiądz Biskup Paweł Socha. W słowie skierowanym do wiernych wyakcentował wagę dnia chrztu naszego, że jest to dzień bardzo ważny dla naszej wiary bo w nim narodziliśmy się dla Boga. Zadał pytanie kto z nas zna datę swojego chrztu i prosił, abyśmy tę wiedzę zdobyli i świętowali z wdzięcznością Bogu za dar chrztu.
Podkreślił też jak wielką wagę ma przekazywanie wiary w rodzinie. Umocnił nas słowami że Bóg sam wystarczy i gdy będziemy trwać przy nim to pokonamy wszystkie ziemskie przeszkody.
Po Eucharystii były życzenia, dzielenie się opłatkiem i kolędowanie. Ks. Biskup swoją obecnością, życzliwym słowem i uśmiechem sprawił, że czuliśmy się ważną częścią Kościoła.
Tekst i foto: Mariusz Graczyk

10.01.16 oplatek DK (2)

 

 

8 grudnia 2015r. – Uroczystość  Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Niepokalan

 „Niepokalana jest dla mnie najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka oddanego całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu; dlatego oddaję się Jej, rozważam z Nią w Różańcu tajemnice zbawienia i naśladuję Ją.” (Drogowskazy Nowego Człowieka)
W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na placu Świętego Piotra w Watykanie podczas uroczystej mszy, Ojciec święty Franciszek ogłosił Rok Święty, nazwany Jubileuszem Miłosierdzia. Częścią uroczystości jest otwarcie Drzwi Świętych w bazylice watykańskiej.
8 grudnia obchodzimy również święto patronalne Ruchu Światło-Życie oraz Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. W tym dniu pamiętamy w naszych modlitwach o całym naszym Ruchu oraz o Członkiniach Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. Sprawowaną w naszej parafii mszę św. celebrowaną przez ks. Norberta Lasotę, parafialnego moderatora Ruchu Światło – Życie, animowały wszystkie wspólnoty ruchu, działające w parafii: Oaza Dzieci Bożych, Oaza Młodzieżowa i Domowy Kościół.

 

 

06.12.2015r.   Rejonowy Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła w  Zielonej Górze

W mocy Ducha Świętego – pod takim hasłem przeżywamy kolejny rok pracy w Domowym kościele. W związku z tym 6 grudnia 2015r. zgromadziliśmy się w „naszym” Wieczerniku, w Parafii Św. Stanisława Kostki Zielonej Górze. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy w Godzinie Miłosierdzia, odmawiając koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Następnie ks. Robert Patro, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie dzielił się z nami przeżywaniem i rozumieniem darów Ducha Świętego. Każdą część konferencji kończyło wołanie o poszczególne dary.
Po konferencji przyszedł czas na małe co nieco, czyli dzielenie się swoją wiarą z innymi przy kawie i słodkościach.
Po przerwie zgromadziliśmy się na modlitwie uwielbienia, wielbiąc Boga za wszystkie otrzymywane dary. Dzień wspólnoty zakończyła Eucharystia sprawowana przez ks. Roberta i Ojca Tadeusza Głuśca – franciszkanina, moderatora kręgu przy Parafii św. Franciszka w Zielonej Górze.

 

 

10.10.2015r.   Diecezjalny Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła w Zielonej Górze

10.10.15 dzien DK Ziel Gora (1)

 W sobotę, 10 października 2015r. w parafii św. Józefa w Zielonej Górze małżeństwa Domowego Kościoła z całej diecezji spotkały się na pierwszym, w nowym roku pracy, dniu wspólnoty. Rozpoczęliśmy Eucharystią, której przewodniczył i Słowo Boże do nas skierował moderator rejonu Zielona Góra I, ks. Piotr Grabowski.
Ks. Piotr zachęcał nas byśmy nie bali się świata, byśmy byli na niego otwarci, byśmy też głosili słowo Boże. Podkreślił również wartość małżeństwa i rodziny.  Po Eucharystii trwaliśmy na uwielbieniu i dziękczynieniu przed Jezusem i wołaliśmy o Ducha św., by napełniał wszystkie rodziny naszej diecezji swoją mocą, byśmy w tym roku pracy, którego hasłem jest „ W mocy Ducha św.” ożywili swą wiarę i doświadczyli mocy darów Ducha św…. czytaj więcej, zdjęcia

10.10.15 dzien DK Ziel Gora (4)

 

 

PLAN PRACY ROCZNEJ DOMOWEGO KOŚCIOŁA W NASZEJ PARAFII  W ROKU 2015-2016

05.09.2015 – Podsumowanie rekolekcji wakacyjnych DK
06.09.2015 – 40-sta Diecezjalna Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie do Rokitna
10.10.2015 –  Diecezjalny dzień wspólnoty
06.12.2015  – Rejonowy dzień wspólnoty– cykl Adwentowy
08.12.2015  – Niepokalane Poczęcie NMP uroczystość patronalna Ruchu Światło-Życie
27.12.2015  – Niedziela św. Rodziny uroczystość patronalna Domowego Kościoła
10.01.2016  – Spotkania opłatkowe w rejonach
26-29.02.2016  – 41 Kongregacja odpowiedzialnych Ruchu Światło – Życie w Częstochowie
13.03.2016  – Rejonowy dzień wspólnoty – cykl Wielkopostny
24-27.03.2016  – Triduum Paschalne we wspólnotach deuterokatechumenalnych
21.05 2016  – XIX Pielgrzymka do małżeństw i rodzin do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
29.05.2016  – Diecezjalny dzień wspólnoty
11-12.06.2016  – Lokalna Oaza Matka Zielona Góra
03.09.2016 –  Podsumowanie rekolekcji wakacyjnych Rokitno
04.09.2016  – 41-sza Pielgrzymka RŚŻ do Rokitna

 

 

06.09.2015r.   XL Pielgrzymka  Ruchu Światło-Życie do Rokitna

06.09.2015 Pielgrz DK do rokitna (5)

 Tradycyjnie w pierwszą niedzielę września odbyła się już czterdziesta diecezjalna pielgrzymka ruchu Światło – Życie do swojej Matki, Cierpliwie Słuchającej. W tym roku pielgrzymce towarzyszyło hasło: „W jedności siła”.
Pierwszy weekend września stał się okazją dla wspólnot ruchu Światło-Życie, do dziękczynienia za dobro w minionym roku formacyjnym, podsumowania pracy rocznej i rekolekcji wakacyjnych.
Wielką radością dla wspólnoty DK była obecność nowej pary krajowej, Kasi i Pawła Maciejewskich, którzy podzielili się z nami swoim doświadczeniem, przypomnieli o idei rekolekcji, która przyświecała ks. Franciszkowi Blachnickiemu, założycielowi ruchu, a także odpowiedzieli na wiele pytań dotyczących pracy formacyjnej, diakonii i pilotażu nowych kręgów…. czytaj więcej i galeria zdjęć

06.09.2015 Pielgrz DK do rokitna (1)

 

 

27.04.2013 r.   Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin do Kalisza

 piegrzymi z różnych diecezji

piegrzymi z różnych diecezjiW tym dniu odbyła się 16 Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu.

Tegoroczna pielgrzymka związana była z obchodami jubileuszu 40-lecia pierwszej Oazy Rodzin, która odbyła się w Krościenku nad Dunajcem. Wzięło w niej udział kilka tysięcy małżeństw z całej Polski, także przedstawiciele naszej parafii. Pielgrzymce przewodniczył ks. biskup Adam Szal, biskup pomocniczy diecezji przemyskiej, delegat Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie.
W godzinie świadectw, kolejne pary krajowe i księża moderatorzy krajowi wspominali początki i rozwój Domowego Kościoła.
Uroczystej Eucharystii przewodził ks. biskup Stanisław Napierała. Na jej zakończenie para krajowa Domowego Kościoła Beata i Tomasz Stróżanowscy, wraz z ks. moderatorem krajowym Markiem Borowskim, zawierzyli Domowy Kościół, a także wszystkie polskie rodziny i małżeństwa opiece św. Józefa.
Pielgrzymka zakończyła się uroczystym koncertem: „Dom na Skale”
Za rok kolejna pielgrzymka, warto już dziś o niej pomyśleć, aby przed cudownym obrazem, słynącym z cudów i łask zawierzyć Patronowi Rodzin swoje małżeństwo i swoją rodzinę. (Mariusz Graczyk)

 

FOTOGALERIA

 

lato 2008 r.  –  Rekolekcje Oazy Rodzin w Śmiechowie

27.07.08 Smiechow1

 

27.07.08 Smiechow2

 

Pamiątkowa fotografia z Prymasem Polski kard. Józefem Glempem

Pamiątkowa fotografia z Prymasem Polski kard. Józefem Glempem

27.07.08 Smiechow4

 

lato  2006r.  – Rekolekcje Oazy Rodzin w Tylmanowej

10.08.06 Tylmanowa2006-1

07.08.06 Tylmanowa2006-2

lato 2005 r. –  Rekolekcje Oazy Rodzin w Tylmanowej

Digital Camera

2005 Oaza Rodzin w Tylmanowej lato 2005 Nr 23