Opis Projektu

Projekt pomnika

27. listopad, 2014

Newsletter

Pokolenia – Pokoleniom

Pokolenia – Pokoleniom

20. listopad, 2013

11 listopada fundacja w uzgodnieniu z parafią MNMP w Zbąszynku zainicjowała projekt pt.: Pokolenia-Pokoleniom. Od wielu lat władze samorządowe, organizacje społeczne, jednostki i podmioty zawodowe oraz mieszkańcy z okazji odzyskania niepodległości spotykają się na capstrzyku przy pomniku Chrystusa Odkupiciela. Od czterech lat odbywa się to w formie zorganizowanego marszu. Jako, że historią tej ziemi są ludzie uroczystość ta wpisuje się w tożsamość i tradycje zbąszyneckiej ojczyzny. Fundacja poddaje więc pod dyskusję przebudowę tego miejsca z wpisem nazwy „Skwer Niepodległości”. Finał projektu to rok 2018 czyli 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości. Do projektu zaproszone zostaną grupy społeczne w zależności od swoich możliwości organizacyjnych, formalno-prawnych i finansowych. Wszystkich zapraszamy do składania swoich uwag.

Czytaj dalej