7. grudzień, 2019

Nowy Program Duszpasterski dla Kościoła katolickiego na lata 2019 – 2022 pod hasłem „Eucharystia daje życie” będzie koncentrował się na Eucharystii. Tym razem program rozpisano na trzy lata (2019–2022). Poświęcony będzie zapraszaniu wiernych do świadomego udziału w tajemnicy Wieczernika, przekazywaniu wiernym prawd wiary związanych z Eucharystią oraz zapraszaniu do udziału w Eucharystii dzieci i młodzieży.

Duszpasterstwo eucharystyczne, wzmocnienie zaangażowania duchownych i świeckich w przygotowanie i przeżywanie Eucharystii oraz odpowiednie świętowanie niedzieli – to główne założenia nowego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce, który przyjęli biskupi obecni na 379. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Janowie Podlaskim w Diecezji Siedleckiej. Trzyletni program „Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła” będzie obowiązywał w latach 2019-2022.

Nowy program duszpasterski pod hasłem „Eucharystia daje życie” rozpoczął realizację w pierwszą niedzielę Adwentu 01.12.2019 r.

 

W  I roku 2019/2010 będzie obowiązywał temat:
„WIELKA TAJEMNICA WIARY”
z mottem biblijnym:
„[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29).

 

Hasła kolejnych lat realizacji programu duszpasterskiego pod hasłem „Eucharystia daje życie” są następujące:

Rok II
(2020/2021)
Temat: Zgromadzeni na świętej wieczerzy
Motto biblijne: „[…] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6, 32)

Rok III
(2021/2022)
Temat: Posłani w pokoju Chrystusa
Motto biblijne: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57)

 


Celem realizacji całego Programu Duszpasterskiego na lata 2019 – 2022  jest budzenie w parafiach przede wszystkim eucharystycznej żarliwości wśród duszpasterzy i wiernych świeckich, aby istotowa więź pomiędzy tajemnicą eucharystyczną, akcją liturgiczną i zaangażowaniem na rzecz drugiego, wynikającym z przeżywania Eucharystii jako sakramentu miłości, stała się im bliższa.

Pogłębienie wiedzy teologiczno-katechizmowej o Eucharystii, refleksję nad właściwym jej przygotowaniem i sprawowaniem (ars celebrandi), rozwijanie liturgicznej formacji służby ołtarza, pielęgnowanie pobożności eucharystycznej, powinno być wielką zachętą wiernych do przeżywania Eucharystii i praktyki adoracji Najświętszego Sakramentu. Powinniśmy sobie również wprost postawić pytanie, czy w naszych parafialnych wspólnotach wystarczająco rozpoznajemy ścisłą więź pomiędzy chrztem, bierzmowaniem i Eucharystią.

Konstytutywnymi elementami programu duszpasterskiego pozostaną nadal jak w poprzednim roku tematyczne zeszyty:

– zeszyt teologiczno-pastoralny: w których zainteresowani znajdą najpierw ogólną wizję, perspektywę i kierunek działań pastoralnych,

– zeszyt homiletyczny: materiały do wykorzystania w przepowiadaniu: – homilie niedzielne i świąteczne, Uroczystości i święta Pańskie (zeszyt s. 169–183); Uroczystości ku czci Świętych (zeszyt s. 187–198). Parafialne rekolekcje adwentowe, wielkopostne oraz misje winny prowadzić do pogłębienia tematyki eucharystycznej. Inspiracji można szukać w dokumentach papieskich o Eucharystii.

– zeszyt liturgiczny: propozycje oprawy liturgicznej Mszy św. pierwszoczwartkowych (I–XII 2020: wstęp do mszy św., myśli do homilii, modlitwa wiernych) wraz z nabożeństwem powołaniowym według proponowanego scenariusza.

– zeszyt katechetyczny: materiały do katechezy parafialnej, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej.W tym zeszycie katechetycznym przekazane są do realizacji: konspekty katechez dla członków parafialnych rad duszpasterskich; konspekty katechez dla rodziców dzieci
pierwszokomunijnych, konspekty katechez dla osób dorosłych do wykorzystania przykładowo w ramach stałej chrześcijańskiej formacji przedstawicieli ruchów, wspólnot i stowarzyszeń posługujących parafii.

– zeszyt maryjny: konspekty homilii na uroczystości i święta maryjne, homilie do zbioru mszy św. o NMP (zeszyt maryjny, s. 11–99); konferencje i adoracje eucharystyczne. Adoracje eucharystyczne o tematyce maryjnej (zeszyt maryjny, s. 121–129); Różaniec „eucharystyczny” (zeszyt maryjny, s. 135-144);

Program zwraca m.in. uwagę na potrzebę powoływania nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, którzy mogą pomagać w parafiach, m.in. w niesieniu Komunii Świętej osobom chorym, starszym lub tym, którzy nie są w stanie uczestniczyć we Mszy świętej.

Ogólnopolski program duszpasterski stanowi swoistego rodzaju inspirację do tematycznego ukierunkowania działań nierzadko od lat realizowanych w parafii. Nie jest też w stanie uwzględnić wszystkich kontekstów lokalnych wspólnot Kościoła i ich zróżnicowania. Podejmuje raczej próbę odnajdywania „wspólnych mianowników” w pracy duszpasterskiej na poziomie ogólnopolskim, diecezjalnym i parafialnym. Pozytywna odpowiedź oraz życzliwe przyjęcie propozycji programu duszpasterskiego o Eucharystii – źródle i szczycie chrześcijańskiego życia, sprzyja budowaniu kościelnej jedności, pogłębieniu chrześcijańskiej formacji oraz rozwojowi dzieł ewangelizacyjnych i charytatywnych.

Program  Duszpasterski  na lata 2019 – 2022 … czytaj więcej