6. czerwiec, 2019

„Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku zorganizował w bieżącym roku eliminacje szkolne do Konkursu Patriotycznego „Ojczyzno Ma” organizowanego po raz dziesiąty przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem ks. Biskupa Tadeusza Lityńskiego i lubuskiego kuratora oświaty – Ewy Rawa.

Konkurs jest również ujęty w kuratoryjnym wykazie konkursów punktowanych w postępowaniu rekrutacyjnym. W tym roku zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy eliminacje w szkołach podstawowych w Lubrzy, Szczańcu i Zbąszynku.

 

W Lubrzy etap szkolny Konkursu odbył się 24.05.2019 roku. Konkurs odbył się w siedzibie szkoły, w sali konferencyjnej z wykorzystaniem jej zasobów technicznych (nagłośnienie, rzutnik, ekran). Dużym wsparciem i pomocą wykazały się Panie Lucyna Kucała (dyrektor szkoły) i Ewa Tarbaj (katechetka). Konkurs wsparli nagrodami ks. proboszcz Zygmunt Grochowiak i dyrektor szkoły Lucyna Kucała. Duże podziękowania należą się Panu Wójtowi Ryszardowi Skonieczek i Księdzu Proboszczowi Zygmuntowi Grochowiakowi, którzy zaszczycili Konkurs obecnością i włączyli się w jego realizację poprzez udział w pracach komisji konkursowej.


Do Konkursu przystąpiło 9 uczniów klas V – VI, a laureatami etapu szkolnego zostali:
I m – Gracjan Felkel,
 II m –  Igor Pastuszek,
 III m – Szymon Łausz.

 

W Szczańcu Konkurs odbył się 04.06.2019 roku w szkole, w Szkolnej Sali Tradycji. W konkursie uczestniczyło 6 uczniów klas VI – VII. W organizacji konkursu pomogła pani wicedyrektor Anna Białasik, która była również przewodniczącą komisji konkursowej. Pracę komisji konkursowej wsparł również ks. Stanisław Kwiatkowski – katecheta i wikariusz miejscowej parafii. Uczestnicy Konkursu zostali obdarowani nagrodami ufundowanymi przez Księdza Proboszcza Krzysztofa Oleszkiewicza. Do konkursu przystąpiło 6 uczniów klas VI – VII.


Laureatami etapu szkolnego w zostali:
I m  – Anna Dec,
 II m – Aurelia Chłopowiec,
 III m – Martyna Wolska.

 

W Zbąszynku eliminacje szkolne Konkursu odbyły się 06.06.2019 roku. Konkurs odbył się w auli szkolnej. W organizacji Konkursu dużą pomocą wykazała się katechetka, pani Elżbieta Krzywak. W przeprowadzeniu konkursu pomagała również druga katechetka pani Barbara Zaremba. W konkursie uczestniczyło 30 uczniów klas V – VII. Finał Konkursu był poprzedzony eliminacjami pisemnymi, w wyniku których wyłoniono dziesięciu finalistów. Uczestnicy Konkursu zostali nagrodzeni słodkimi „niespodziankami” i nagrodami ufundowanymi przez Księdza Proboszcza Jerzego Kordiaka i Urząd Miejski w Zbąszynku.

Laureatami etapu szkolnego zostali:
 I m – Adam Zienkowicz,
II m – Szymon Olender,
III m  – Kacper Minta.

Osobą prowadzącą Konkurs z ramienia Akcji Katolickiej był, we wszystkich eliminacjach, Pan Jan Greczycho – prezes POAK w Zbąszynku.

Dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w realizację etapów szkolnych Konkursu Patriotycznego „Ojczyzno Ma”, zarówno ze strony organizacyjnej – katechetkom Ewie Tarbaj, Elżbiecie Krzywak i Barbarze Zarembie, wicedyrektor Annie Białasik – jak i poprzez sponsorowanie nagród – księżom proboszczom Zygmuntowi Grochowiakowi, Krzysztofowi Oleszkiewiczowi, Jerzemu Kordiakowi i Urzędowi Miejskiemu w Zbąszynku. Dziękujemy dyrektorom za pomoc w organizacji i udostępnieniu pomieszczeń szkół dla Konkursu – Paniom Lucynie Kucała z Lubrzy, Annie Marciniak ze Szczańca i Annie Szczesiak ze Zbąszynka.”

 Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w finale diecezjalnym!

Tekst i foto:  Jan Greczycho