6. maj, 2019

06 maja 2019 r. w Domu Parafialnym odbyło się spotkanie Parafialnego Zespołu CARITAS Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku z osobami z Grona Wspierających Ubogich oraz innymi osobami wspierającymi codzienną działalność Caritasu. Spotkanie odbyło się przy udziale przewodniczącego Parafialnego Zespołu CARITAS Proboszcza ks. kan. Jerzego Kordiaka oraz naszych kapłanów ks. dr Dariusza Wołczeckiego i ks. Jakuba Świątka.

Skarbnik PZC Dorota Szatkowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Caritas w roku 2018 oraz dotychczasową działalność w 2019 r. W bieżącym roku minęło 20 lat istnienia Zespołu więc w szczególny sposób podziękowała wszystkim, którzy przyczyniają się do lepszego funkcjonowania Zespołu, tym którzy wspierają finansowo działalność Caritasu, opiekunom młodych wolontariuszy ze szkół oraz samym wolontariuszom, którzy pracując przy rozładunku żywności pomagają najbardziej potrzebującym, ubogim naszej Parafii i wszystkim innym. Serdeczne Bóg Zapłać!

Foto: Jerzy Ganecki