25. listopad, 2018

W niedzielę 25.11.2018r. obchodziliśmy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to patronalne święto Akcji Katolickiej. Tradycyjnie tego dnia Parafialny Oddział Akcji Katolickiej uroczyście podczas Sumy animuje Liturgię Słowa.

Mszę św. celebrował Proboszcz, opiekun duchowy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej ks. kan. Jerzy Kordiak w asyście ks. kleryka Mateusza Topolskiego z Wyższego Seminarium  Duchownego w Paradyżu.

W czasie Mszy św. ks. kleryk Mateusz Topolski  czytał list Rektora WSD w Paradyżu ks. dr Dariusza Mazurkiewicza dot. tak bardzo ważnej roli, jaką odgrywa seminarium w diecezji i w którym kształci się przyszłych kapłanów.

Lekcję czytali członkowie Akcji Katolickiej: Andrzej Budych i Mariola Szukalska

Modlitwę powszechną czytali: Gabriela Raczyńska i prezes POAK w naszej parafii Jan Greczycho.

Dary Ołtarza nieśli:  Danuta Kłos, Teresa Liman i Teresa Kufel

Foto: Grzegorz Stasiński