18. październik, 2018

16 października 2018r. nastąpiło wmurowanie aktu erekcyjnego rozbudowy Pomnika Chrystusa Odkupiciela. W uroczystości wzięli udział: Komitet Organizacyjny „Pokolenia-Pokoleniom”, Wykonawca I części rozbudowy Wojciech Buchert, Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zbąszynku z wicedyrektorem szkoły Urszulą Szymkowiak i nauczycielem historii Agatą Nehring oraz Seniorzy z Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku z opiekunami Natalią Napierała i Ewa Sikorską.

Gości i Władze Gminy powitał sekretarz Komitetu Organizacyjnego Rozbudowy Pomnika Krzysztof Krzywak, który przekazał, że Burmistrz Miasta Wiesław Czyczerski nie mógł być na uroczystości z uwagi na spotkanie z wojewodą.

Następnie do uczestników zwrócił się Dziekan Dekanatu Babimojskiego ks. Kan. Zdzisław Przybysz, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur i Przewodniczący Komitetu ks. Kan. Jerzy Kordiak. Następnie po odczytaniu przez Krzysztofa Krzywaka aktu erekcyjnego odbyło się uroczyste jego podpisanie.

Akt wraz i innymi dokumentami – historia rozbudowy, zdjęcia, zarys polskiej drogi do niepodległości, decyzja konserwatora zabytków, zgłoszenie rozbudowy do starostwa powiatowego i wykazem darczyńców został wmurowany w kolumnę, na której widnieje tablica z napisem: „ 100 rocznica odzyskania niepodległości. Mieszkańcy Gminy Zbąszynek. 11 listopada 2018 r.” Obecnie trwają prace wykończeniowe przy Pomniku.

Zapraszamy mieszkańców na świętowanie 100 rocznicy, na 11 listopada 2018 r. – Msza św. godz. 12:00 w kościele parafialnym w Zbąszynku, a następnie przejście korowodem niepodległościowym pod Pomnik.

Pomnik został rozbudowany w z darów mieszkańców Gminy Zbąszynek i okolic.  Zebrana kwota to 11 688,00 zł.” Tekst i foto: Krzysztof Krzywak