19. maj, 2018

19.05.2018r. w Wigilę przed Zesłaniem Ducha Świętego w Parafii pw. Św. Wojciecha Bislupa i Męczennika w Trzcielu odbyło się Dekanalne Czuwanie Modlitewne. Parafianie Dekanatu Babimojskiego wspólnie ze swymi duszpasterzami na czele z Dziekanem ks. kan. Zdzisławem Przybyszem wielbili Pana.

O godz. 19:00 Proboszcz parafii Trzciel ks. Marek Bednarek CM wygłosił konferencję na temat Ducha Świętego i Jego roli w naszym życiu .

Następnie odbyła się Godzina Dawida oraz uwielbienie Pana i Zbawiciela z wezwaniem Ducha św., którą prowadził ks. Jakub Świątek – Wikariusz naszej parafii. Schola Młodzieżowa z naszej parafii śpiewaniem pieśni chwaliła Pana.

O godz. 21:00 rozpoczęła się uroczysta Msza św., której przewodniczył Dziekan Dekanatu Babimojskiego ks. kan. Zdzisław Przybysz, Proboszcz parafii w Kosieczynie, w koncelebrze m.in. uczestniczył nasz Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak i nasz Wikariusz ks. Jakub Świątek.

Homilię na temat Ducha św. w Sakramentach wygłosił Wikariusz parafii Trzciel ks. Tomasz Gawlik CM. Muzycznie i śpiewem Mszę św. uświetnił zespół młodzieżowy CON ANIMA z Trzciela.

Uroczystość Wigilii przed Zesłaniem Ducha św. zakończyło indywidualne błogosławieństwo parafian udzielone przez przybyłych kapłanów naszego dekanatu. Umocnieni Duchem św. wierni wrócili do swych domów.

Foto: Teresa Szulczewska i Agnieszka Chwałkowska