16. maj, 2018

„Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej już po raz dziewiąty organizuje w bieżącym roku Konkurs Wiedzy Patriotycznej „Ojczyzno Ma”.
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku od kilku lat aktywnie włącza się w propagowanie idei pogłębiania wiedzy o Ojczyźnie, Kościele i Regionie poprzez organizację etapów parafialnych w Zbąszynku i Szczańcu.

W tym roku I etap Konkursu, dzięki uprzejmości dyrekcji szkół oraz zaangażowaniu kadry nauczycielskiej, został zorganizowany na terenie szkół.
W Zbąszynku szkolny etap Konkursu odbył się dnia 16 maja. Do Konkursu zgłosiło się 33 uczniów. Z tego też względu konieczne było zorganizowanie etapu pisemnego, który wyłonił dziesięcioro uczniów.

Finał szkolny, przeprowadzony zgodnie z Regulaminem, wyłonił zwycięzców, którymi zostali:
1 miejsce – Jędrzej Górawski
2 miejsce – Adam Zienkowicz
3 miejsce – Mikołaj Kaczmarek.

Uczniowie ci będą reprezentowali zbąszynecką szkołę i parafię na Finale Diecezjalnym w Zielonej Górze.
Wszyscy uczestnicy Konkursu zostali obdarowani „Śpiewnikami Pieśni Patriotycznych” wydanych nakładem Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej i słodyczami, a uczestnicy finału szkolnego i jego laureaci nagrodami zakupionymi dzięki wsparciu Urzędu Miasta i księdza proboszcza naszej Parafii.

Dziękujemy paniom Elżbiecie Krzywak i Barbarze Zarembie oraz księdzu Wikariuszowi Jakubowi Świątkowi za wsparcie i pomoc w organizacji Konkursu. Szczególne podziękowania kierujemy do pani Elżbiety Krzywak – najbardziej zaangażowanej w realizację Konkursu.

FOTO  Z  PRZEBIEGU  KONKURSU:

W Szczańcu eliminacje szkolne zostały przeprowadzone w dniu 21 maja. Do Konkursu przystąpiło siedem osób. Zwycięzcami finału szkolnego zostali:
1 miejsce – Jakub Wróblewicz
2 miejsce – Weronika Ambroży
3 miejsce – Mikołaj Iwaszkiewicz.

Ta trójka będzie reprezentowała Szkołę Podstawową im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu i Parafię pw. Św. Anny na Finale Diecezjalnym w Zielonej Górze. Uczestnicy Konkursu zostali obdarowani „Śpiewnikami Pieśni Patriotycznych” i upominkami ufundowanymi przez proboszcza Parafii w Szczańcu.
Również tutaj dziękujemy szczególnie pani Annie Białasik za pomoc w przygotowaniu i realizacji całości zadań związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Dziękujemy również paniom Annie Świątek i Marcie Kaczmarek oraz księdzu Stanisławowi Kwiatkowskiemu za pomoc w przeprowadzeniu finału szkolnego Konkursu „Ojczyzno Ma”.
Dziękujemy również serdecznie dyrekcjom obu szkół za włączenie się w organizację Konkursu oraz pomoc w jego realizację na ich terenie.” Tekst: Jan Greczycho