9. kwiecień, 2018

„Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje…” (Mk 9,37).
W myśl słów samego Chrystusa, po raz 18 w naszej parafii, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 09.04.2018 r. podjęto dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą.


W czasie wieczornej Eucharystii 92 osoby złożyły ślubowanie, że przez 9 miesięcy będą się modlić o szczęśliwe narodzenie, a następnie godne życie jednego nieznanego, lecz wybranego przez Boga-Dawcę Życia zagrożonego aborcją dziecka. Modlitwą tą są otaczani także Rodzice tego dziecka, aby Wszechmogący Bóg uwolnił ich ze wszelkich lęków związanych z przyjęciem nowego życia. Mszę św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Proboszcza Jerzego Kordiaka animowali uczestnicy Ruchu Światło – Życie.

 

 

Po Mszy św. można było otrzymać gadżety, pochodzące z Fundacji Małych Stópek (http://dlazycia.info/), m.in. model edukacyjny Jasia i przypinkę małych stópek. Jaś, choć mierzy zaledwie 5 cm, jest wielkim Obrońcą Życia. Dzięki niemu wiele nienarodzonych dzieci zostało ocalonych od aborcji – ten edukacyjny model uświadamia, jak wygląda  10  tygodniowe  nienarodzone dziecko. Małe stópki zaś to międzynarodowy symbol obrońców życia. Mały kawałek tworzywa przedstawia parę stópek 10-tygodniowego nienarodzonego dziecka w ich naturalnym rozmiarze (!!!). Jest znakiem rozpoznawczym, ale również znakomitym narzędziem w szerzeniu świadomości społecznej o wartości ludzkiego życia przed narodzeniem.
Dziękujemy Bogu za wszystkich obrońców życia w naszej parafii.”

Tekst: Mariusz Graczyk
Foto: Jerzy Ganecki