11. marzec, 2018

Z inicjatywy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w niedzielę 11 marca 2018 roku odbyła się pierwsza projekcja materiałów opracowanych w projekcie „3MC”. „3MC” to skrót od „3 Minute Catechism“ (trzyminutowy katechizm).

Materiał ten ma na celu wyjaśnienie wiary katolickiej, w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego oraz nauczanie wybitnych teologów. Pierwsza projekcja obejmowała dwa odcinki zatytułowane:, „Czym jest zło?” i „Co to są grzechy?”.

Projekcja materiału była powiązana z comiesięczną animacją Mszy Świętej o godz. 11:00 przez parafialną Akcję Katolicką.

 

Następny odcinek będzie wyświetlony za miesiąc!

„3′ Katechizm” cz. 1 marzec 2018, wideo – montaż:  Jan Greczycho

Tekst: Jan Greczycho, Foto: Jerzy Ganecki