14. grudzień, 2017

14.12.2017r. czwartkową adoracją Najświętszego Sakramentu i Mszą św. zainaugurowano w naszej parafii działalność Wspólnoty Przyjaciół Paradyża. Adorację prowadził inicjator Wspólnoty Przyjaciół Paradyża ks. kleryk Mateusz Topolski. Mszę św. celebrował Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak w koncelebrze Wikariusza ks. Jakuba Świątka, który został opiekunem duchowym Wspólnoty.

Po Mszy św. zainteresowani wierni spotkali się w salce katechetycznej, gdzie ks. kleryk przybliżył istotę Wspólnoty Przyjaciół Paradyża i poinformował, że 21. grudnia (czwartek) nastąpi oficjalna inauguracja działalności Wspólnoty, a Jej członkowie otrzymają legitymacje. Następnie opiekun duchowy Wspólnoty przygotował nazwiska obecnych kleryków studiujących w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu i zebrani wierni losowali nazwiska osób, za które będą się szczególnie modlić: dziesiątką różańca św. i modlitwą w  intencji powołań oraz jeden raz w miesiącu przyjmą w tej intencji Komunię św.

 

Ks. Kleryk Mateusz gorąco podziękował licznie zgromadzonym, 46 osób, wiernym za podjęcie działań poczucia odpowiedzialności za przyszłość Kościoła, bo „jakich kapłanów sobie wymodlimy, takich będziemy mieli.”

Foto: Daniel Kański