10. wrzesień, 2017

„W dniach 8 -10 września 2017r.  członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej uczestniczyli w rekolekcjach, w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie -Paradyżu. Rekolekcje prowadził ks.prof.US dr hab.Grzegorz Chojnacki Wicedziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Tematem rekolekcji:„Idźcie i głoście” były Objawienia fatimskie: historia, przesłanie i aktualność.

W rekolekcjach z naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej udział wzięli: Gabriela Raczyńska i Prezes POAK  Jan Greczycho.

Uczestnicy rekolekcji wysłuchali 4 konferencji, czynnie uczestniczyli w 3 Mszach Św.z kazaniami także tematycznie związanymi z objawieniami w Fatimie. Były spotkania modlitewne, adoracja, sakrament pokuty.
Podczas spotkania integracyjnego, w sobotę, ok. 50 uczestników rekolekcji miało okazję do rozmowy z JE biskupem Tadeuszem Lityńskim, którego z radością powitaliśmy w naszym gronie.

Prowadzący rekolekcje AK ks.prof. G.Chojnacki bardzo wnikliwie i w sposób budzący nasze zainteresowanie przedstawiał nam fakty historyczne towarzyszące objawieniom w Fatimie w 1917 roku oraz realizowanie się Maryjnych przepowiedni w późniejszych latach. Przybliżył nam fakty związane z rozwojem kultu Niepokalanego Serca Maryi.
Poznaliśmy także konteksty objawień i tłumaczenia wymowy wizji otrzymanych przez Łucję, Franciszka i Hiacyntę w Fatimie w 1917 r. oraz odkrywanie znaczeń trzech tajemnic fatimskich i ich aktualność we współczesnym świecie.
Rekolekcje przebiegały w bardzo miłej, przyjaznej atmosferze. Konferencje były bogate w materiały merytoryczno-rzeczowe. Spotkania w refektarzu pozwalały na lepsze poznawanie się i wymianę refleksji podczas spożywania smacznych posiłków.
Pani prezes Zielonogórsko-Gorzowskiej AK Urszula Furtak wraz z członkami Zarządu zawsze dbają o wysoką jakość naszych rekolekcyjnych spotkań i właściwą atmosferę służącą modlitewnemu wyciszeniu, kontemplacji i skupieniu za co jesteśmy ogromnie wdzięczni, bo tego na co dzień nam często brakuje.”

Relacja i foto: Gabriela Raczyńska