3. kwiecień, 2016

03.04.2016r. po 9-dniowej Nowennie odmawianej od Wielkiego Piątku przed Mszami Koronce do Miłosierdzia Bożego obchodziliśmy Święto Miłosierdzia Bożego ustanowione przez św. Jana  Pawła II w 2000 roku.
Jest to święto patronalne Caritas, podczas Sumy o godz. 11,00 Ks. Proboszcz Jerzy Kordiak wygłosił kazanie i odprawił Mszę św. w intencji parafialnego Caritas, a po Mszach św. wierni mogli złożyć do puszek datki dla najuboższych.

Sumę poprzedziła adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Wspólnotę Królowej Pokoju, a oprawę liturgiczną Mszy św. przygotowały członkinie Parafialnego Caritas.
Alicja Łukaszewska czytała modlitwę powszechną, a Jadwiga Dec, Alicja Olejniczak i Dorota Szatkowska niosły dary ołtarza.
Lektorzy Kamil Kowalczyk i Daniel Kański czytali lekcje, a muzycznie uświetnił chór parafialny pod kierunkiem Mariana Dobaka.

O godz. 18,00 odbyło się Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, które prowadził Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak. Podczas Nabożeństwa odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego i odśpiewano Litanię do Miłosierdzia Bożego w intencji parafii, Ojczyzny i całej ludzkości.
Foto: Jerzy Ganecki

03.04.16 swieto Milos Bozego (4)

03.04.16 swieto Milos Bozego (7)