25. luty, 2016

25.02.2016 r. w naszej parafii przeżywaliśmy czas szczególnej łaski, związany z peregrynacją Symboli Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 r. O godz. 10:00 do Zespołu Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku przywędrowały z Technikum Leśnego w Rogozińcu Symbole: Krzyż i Ikona Matki Bożej „Salus Populi Romani”. Zgromadzona na sali gimnastycznej młodzież ZST i Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków, wraz ze swoimi nauczycielami, przeżyła czas radosnego spotkania, włączając się w ten sposób w ogólnopolski okres duchowego przygotowania do Święta Młodych, które decyzją Ojca Świętego Franciszka odbędzie się w tym roku w Krakowie.

Spotkania miało charakter modlitewny – przy śpiewie prowadzonym przez scholę, złożoną z uczniów obu szkół, reprezentanci zbąszyneckiej młodzież wnieśli na salę Krzyż oraz Ikonę MB, po którym nastąpiło uroczyste odczytanie fragmentu Ewangelii o męce i śmierci Chrystusa oraz powitanie przez gospodarzy, czyli młodzież ZST.

Wprowadzeniem w czas adoracji było wyświetlenie krótkiego filmu, przedstawiającego historię Symboli oraz genezę i cel ich peregrynacji po całym świecie. Po nim uczniowie gimnazjum zaprezentowali scenkę, pt. „Ręce”, która była jednocześnie wprowadzeniem do słowa wygłoszonego do zebranych przez ks. Ryszarda Stankiewicza z Głogowa, który wraz z przybyłym ks. Robertem Patro Dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Diecezji zielonogórsko-gorzowskiej byli tego dnia Kustoszami Relikwii ŚDM.

Punktem kulminacyjnym spotkania była modlitwa śpiewem Koronki do Bożego Miłosierdzia, w trakcie której przedstawiciele klas oraz nauczycieli obu szkół złożyli pod krzyżem ich prywatne intencje, które wcześniej były przez nich przygotowane na lekcjach religii. Po modlitwie nastąpił akt zawierzenia młodzieży uczącej się w naszym mieście Miłości Miłosiernej Boga oraz tym wszystkim wartościom, które wynikały z przybyłych do nas Symboli.

Po kilku słowach ks. Roberta Patro, zachęcających do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, nastąpiła prywatna adoracja Krzyża i Ikony przez uczniów z możliwością podchodzenia i indywidualnej modlitwy przy Symbolach.

Na zakończenie odmówiono wspólnie „Ojcze Nasz”, po której Proboszcz naszej parafii, ks. kan. Jerzy Kordiak udzielił wszystkim błogosławieństwa, a relikwie zostały przeniesione do samochodu i powędrowały do Babimostu.

W uroczystości Peregrynacji Symboli ŚDM udział wzięli: Dziekan Dekanatu Babimojskiego ks. kan. Zdzisław Przybysz z Kosieczyna, wicedziekan ks. Stanisław Stefańczyk z Chociszewa, Proboszcz naszej parafii ks. kan. Jerzy Kordiak, Wikariusz ks. Norbert Lasota, ks. Józef Suchan – prowadzący w tym czasie rekolekcje dla gimnazjalistów, Dyrektor ZST – Ewa Omelczuk, Dyrektor Gimnazjum – Urszula Szymkowiak, Wicedyrektor ZST – Joanna Korzeniewska i Przewodniczący Rady Miasta Zbąszynek – Jan Mazur.

O peregrynacji Symboli ŚDM w Zbąszynku można także na łamach elektronicznego wydania Gościa Niedzielnego w … artykule ks. Marcina Siewruka, pt. „Jezus zwyciężył!”, DODANE 26.02.2016 00:12.

FOTO: Kamil Olejniczak z ZST Zbąszynek

25.02.16 Symbole SDM w ZST (9)

 

Treść powitania Symboli ŚDM przez uczniów ZST:

„Powierzyłem wam, moi młodzi przyjaciele, wielki drewniany krzyż, zachęcając was, byście nieśli go przez świat, jako znak miłości Pana Jezusa do ludzi i jako orędzie, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał. Od tamtego czasu, gdy podjęły go wasze ofiarne ramiona i serca, odbywa on długą i nieprzerwaną pielgrzymkę przez kontynenty, ukazując, że krzyż idzie z młodymi, a młodzi idą z krzyżem. Wokół «krzyża Roku Świętego» narodziła się i rozwinęła inicjatywa Światowych Dni Młodzieży. Są one swoistymi «przystankami» na waszym szlaku młodych chrześcijan oraz nieustannym i naglącym wezwaniem, by budować życie na skale, którą jest Chrystus. Czyż możemy nie błogosławić Boga za liczne owoce, jakie wydały w życiu poszczególnych osób i całego Kościoła Światowe Dni Młodzieży, które w ostatnich latach naszego stulecia wyznaczały rytm wędrówki młodych chrześcijan ku nowemu tysiącleciu? Przemierzywszy kontynenty, krzyż ten przybywa do was, niosąc z sobą modlitwę i postanowienia milionów młodych, którzy dostrzegli w nim prosty i święty znak miłości Boga do ludzkości.
Dzisiaj mówię Wam: idźcie dalej niestrudzenie wybraną drogą, abyście w każdym miejscu byli świadkami chwalebnego Krzyża Chrystusa. Nie lękajcie się! Niech radość ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana będzie waszą siłą, a Przenajświętsza Maryja Panna niech zawsze wam towarzyszy”.
Tymi słowy przed laty zwracał się do młodzieży zgormadzonej w Rzymie św. Jan Paweł II. Bardzo się cieszymy, że w tej wędrówce Krzyża i Ikony Matki Bożej poprzez wszystkie kontynenty, wiele indywidulanych historii życia ludzi naznaczonych radościami i cierpieniami, możemy dziś w naszej szkole, której patronuje święty polski Papież przeżywać peregrynację Symboli Światowych Dni Młodzieży.
To właśnie na tle tajemnicy krzyża najpiękniej uwidacznia się tajemnica Bożej miłości – tej miłości, której tak często między sobą potrzebujemy. Pierwsi chrześcijanie traktowali krzyż jak sakrament, jak znak łaski. Pragniemy naszym modlitewnym czuwaniem, które gromadzi dziś młodzież uczącą się w naszym mieście, włączyć się w ten nurt modlitwy ludzi wielu wieków.
Tego krzyża dotykały miliony młodych rąk, to na nim spoczywały miliony oczu. I tak, jak wielu klękało przed tym krzyżem i my prosimy o moc i siłę dla młodzieży, dla nas, na całe życie. Chcemy w tej godzinie uwielbienia prosić o siłę do walki o piękne życie, o piękną przyszłość. Chcemy dziś naszą wspólnotą wypraszać dla siebie wzajemnie te wartości, które za tym krzyżem do nas przybywają – siłę do powstawania z upadków, poczucie piękna naszego życia, gdy wielu wokół mówi nam, że jesteśmy do niczego, o miłość tam, gdzie tak trudno kochać, o nadzieję, gdzie beznadzieja grzebie nasze marzenia…
Kochać to nie tyle patrzeć na siebie, co patrzeć w tym samym kierunku! Dlatego w przyszłość chcemy dziś patrzeć razem z Maryją, której wizerunek „Ocalenia Ludu Rzymskiego” nam towarzyszy. To właśnie z tym, maryjnym wizerunkiem ludność rzymska wędrowała po ulicach miasta w chwilach klęsk, zaraz czy wojen. W trudnych chwilach, których nie brakuje w życiu każdego z nas, nie jesteśmy sami: tak jak Janowi u stóp Krzyża, tak i nam Jezus daje swoją Matkę, aby pocieszała nas swoją czułością. Maryja jest nam dana, by pomóc nam wejść w bardziej szczery i osobisty kontakt z Jezusem. Swoim przykładem Maryja uczy nas utkwienia spojrzenia miłości w Nim, który ukochał nas jako pierwszy. Swoim wstawiennictwem kształtuje w nas serce uczniów zdolnych słuchać Syna, który objawia autentyczne oblicze Ojca i prawdziwą godność człowieka! Niech Krzyż Chrystusa będzie dla nas drogowskazem w życiu, w trudnych czasem wyborach życiowych, a Matka Najświętsza wzorem pięknej miłości!”
 

Treść Aktu zawierzenia zbąszyneckiej młodzieży:

„Boże, Ojcze miłosierdzia, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka, każdego z nas…
Stajemy dziś przed krzyżem – znakiem twojej miłości, znakiem zwycięstwa nad słabością z całą historią naszego życia – z tym co piękne, radosne, gdzie tak bardzo odczuwaliśmy Twoją obecność, ale także z tym, co dla nas trudne, niezrozumiałe i bolesne… Wraz z Maryją, Twoją Matką pragniemy być dla świata czytelnym znakiem Bożego pokoju, radości i miłości miłosiernej, która nas dziś wspólnie jednoczy.
Pragniemy Boże Twojemu Miłosierdziu zawierzyć naszą nadzieję, naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, aby nigdy nie brakło w nas ludzkiej solidarności, umiejętności dostrzegania w sobie i innych dobra, otwartości na nieprzemijającą prawdę i sił do budowania pomiędzy nami cywilizacji miłości.
Dopomóż nam nie bać się walczyć w życiu o to, co piękne i wartościowe. Ucz nas dostrzegać pokłady Twoich sił w naszych sercach wszędzie tam, gdzie te nasze, ludzkie siły stają się niewystarczające do udźwignięcia codzienności. Dodawaj ufności i wiary w Twoją obecność, by one prowadziły nas w życiowych powołaniach. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz nasze słabości, przezwycięż wszelkie zło, podziały i niezgodę, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata!”