4. kwiecień, 2013

W salce parafialnej spotkała się grupa systematycznie wspierająca działalność Parafialnego Zespołu Caritas. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Zarządu Parafialnego Zespołu Caritas ks. Proboszcz Jerzy Kordiak, który powitał zebranych i gorąco podziękował Zarządowi Caritas za ofiarną pracę na rzecz ubogich.

Zastępca przewodniczącego PZC Krystyna Woźniak przedstawiła sprawozdanie z działalności w roku 2012, poinformowała o źródłach pomocy materialnej i jej rozdysponowaniu. Pomoc przejawia się w różnych formach: stała pomoc żywnościowa, paczki świąteczne, dofinansowanie do wykupu leków i do rehabilitacji oraz pomoc dzieciom i młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin. Poinformowała również, że o pomoc naszego Caritasu proszą mieszkańcy sąsiednich parafii: Kosieczyna i Dąbrówki Wlkp., którzy w myśl zasady „niesiemy pomoc potrzebującym” też ją otrzymują.