Powołania w parafii

Bp o. Krzysztof Białasik SVD

Bp o. Krzysztof Białasik SVD (ur. 07.07.1958r.)

08 września 1978r. wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Słowa Bożego (SVD) w Chludowie podPoznaniem. Po złożeniu ślubów wieczystych w 1984 r. przyjął święcenia kapłańskie w Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie 15 czerwca 1985 r.

Mszę prymicyjną w Zbąszynku o. Krzysztof Białasik odprawił w dniu 30 czerwca 1985 r. podczas Sumy. Wkrótce potem wyjechał na misje do Paragwaju, a następnie do Boliwii.

W Boliwii jako misjonarz pracuje już od ponad dwudziestu lat. W 1986 r. został wikariuszem w parafii w Laja (diecezja El Alto), a w latach 1986- 1998 był tam proboszczem. Jednocześnie sprawował funkcję dyrektora Instytutu Teologiczno- Duszpasterskiego Aymara i odpowiadał za formację katechetów wiejskich w swej diecezji. W latach 1998-2001, przez dwie kadencje, pełnił funkcję Prowincjała Werbistów na cały obszar Boliwii. Jest licencjatem w zakresie pedagogiki po studiach na Uniwersytecie św. Tomasza w La Paz. Był dyrektorem wyższej szkoły katolickiej w Laja, w której wykładał prawo kanoniczne i liturgikę. W 1998 r. powierzono mu stanowisko sekretarza ds. duszpasterstwa boliwijskiej Konferencji Episkopatu.

30 czerwca 2005 roku został mianowany przez papieża Benedykta XVI biskupem diecezji Oruro.

17 września 2005 r. w katedrze Oruro w Boliwii o godz. 10,00 miejscowego czasu odbyły się uroczystości związane z konsekracją na Biskupa tej Diecezji o. Krzysztofa Białasika. Na uroczystościach tych naszą parafię reprezentował wikariusz ks. Paweł Ptak.

22.12.2009r.  Uchwałą Rady Miejskiej w Zbąszynku nadano Ojcu Biskupowi godność Honorowego Obywatela Gminy Zbąszynek.  Burmistrz Miasta Zbąszynek Wiesław Czyczerski wręczył tytułu podczas obchodów 25 lecia kapłaństwa w dniu 19.06.2010r.

 

Ciekawe artykuły z Bp o. Krzysztofem Białasikiem:

Nawet diabły tańczą dla Maryi – Marcin Jakimowicz

Polski biskup boliwijskich górali – wywiad z bp. K. Białasikiem SVD – Rozm. ks. J. Polak SJ/ RV

 

 

ks. Józef Białasik (ur. 02.10.1955r.)

25 maja 1986 r. zostaje wyświęcony w Katedrze Gorzowskiej na kapłana po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu.

Msza prymicyjna została odprawiona przez ks. Józefa Białasika w naszym kościele parafialnym w dniu 01 czerwca 1986 r. Ks. Józef 7 lat pracował jako wikariusz w kilku parafiach diecezji, rozpoczynając w Parafii w Jasieniu, Kostrzynie n/O, Podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej Górze. Następnie pracował w Parafii NMP Królowej Polski w Świebodzine, Pszczewie i Pile.

Ks. Józef Białasik rozpoczął pracę misyjną Boliwii w 1993 r. w Laja en El Altiplano, Aiquile, Omereque, Chapare Eutre Rios. W latach 2001- 2011 był Proboszczem w parafii Santa Rosa de Roca w pobliżu większego miasta Santa Cruz, w tropikalnej części Bolowii..

Od 25.12.2011 r. rozpoczyna pracę jako Proboszcz parafii pw. Jezusa Robotnika w Oruro, a od lutego 2015r. w Parafii pw. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Santa Cruz.

Zmarł 26.10.2020 r. w wieku 65 lat na COVID-19 podczas urlopu w rodzinnej parafii w Zbąszynku.

 

 

ks. Jacek Woźny

ks. Jacek Woźny

05 czerwca 1988r. otrzymuje święcenia kapłańskie w Katedrze Gorzowskiej z rąk Ordynariusza Diecezji ks. Biskupa Józefa Michalika

Ks. Jacek Woźny po zdaniu matury w 1980 r. podjął dalszą naukę w Wyższej Szkole Plastycznej w Poznaniu. Po dwóch latach pobytu na uczelni na jego żądanie skreślono go z listy studentów, by 01 października 1982 r. rozpocząć naukę w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu.

Mszę św. Prymicyjną ks. Jacek Woźny odprawił w naszej parafii w dniu 12 czerwca 1988 r.

Ks. Jacek pracował w kilku parafiach w naszej diecezji: w Pszczewie, Gorzowie, Żarach i Żaganiu, a po otrzymaniu zgody w 2003 r., wyjechał na misje do Stanów Zjednoczonych. Od stycznia 2003 r. został wikariuszem w polskiej parafii pw. Św. Stanisława Kostki Nowym Jorku, a od sierpnia 2005 r. został przeniesiony do parafii amerykańskiej pw. Św. Anny- także w Nowym Jorku.

 

 

ks. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz

  ks. prof. US dr hab.  Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, (ur. 25.03.1968r.)

05 czerwiec 1993 r. zostaje wyświęcony w Katedrze Gorzowskiej z rąk Ks. Biskupa dra Pawła Sochy. Następnego dnia tj. 06 czerwca 1993 r. ks. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz odprawił swoją Mszę prymicyjną w naszym parafialnym kościele.

Ks. Dariusz jest także absolwentem miejscowego Technikum Kolejowego w Zbąszynku, po zdaniu tam matury, od października 1987 r. rozpoczął naukę w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. Seminarium ukończył w 1993 r. i obronił pierwszą pracę magisterską na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Przez dwa lata był wikariuszem w parafii Wniebowzięcia NMP w Żaganiu. W 1995 roku rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które zostały uwieńczone drugim magisterium obronionym w 1996 r.

Od 2000 roku jest wykładowcą w zielonogórsko-gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu-Gościkowie, gdzie prowadzi wykłady z zakresu historii Kościoła, historii sztuki sakralnej oraz patrologii. Ks. Dariusz w 2001 r. obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pracę doktorską. Od 2004 r. jest adiunktem na wydziale teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest także wykładowcą w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. Edyty Stein w Zielonej Górze. Jest członkiem Trybunału Beatyfikacyjnego Sługi Bożego Bp. Wilhelma Pluty oraz promotorem ponad 80 prac magisterskich.
Od 2004 r. zajmuje się najnowszą historią Kościoła w Polsce, historią polityczną oraz politologią religii i właśnie w tym roku wydał książkę pt.„Partia komunistyczna wobec przejawów wiary katolickiej w swoich szeregach na Środkowym Nadodrzu 1945-1970.”

13 marca 2006 r. ks. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz został powołany w skład pięcioosobowej Metropolitalnej Komisji Historycznej, która obejmuje diecezję szczecińsko-kamieńską, koszalińsko-kołobrzeską i zielonogórsko-gorzowską. Celem tej komisji jest badanie zasobów IPN, a owocem poszukiwań będzie publikacja o walce reżimu komunistycznego z Kościołem gorzowskim oraz praca na potrzeby biskupa.  W 2007 r. wydał drugą książkę pt.„Partia komunistyczna wobec Kościoła i przejawów wiary katolickiej w swoich szeregach na przykładzie Środkowego Nadodrza w latach 1945-1989” .

26 lutego 2015 r. w Sali Dębowej zielonogórskiej książnicy odbyły się się Lubuskie Wawrzyny 2014.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie przyznały po raz 21. Lubuski Wawrzyn Literacki, 10. Wawrzyn Naukowy i 2. Lubuski Wawrzyn Dziennikarski.
Książka ks. dr hab. Dariusza Śmierzchalskiego-Wachocza „Duchowieństwo rzymskokatolickie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi Lubuskiej w świetle dokumentów państwowych z lat 1945-1989” została nominowana do Lubuskiego Wawrzynu Naukowego 2014.
Powyższa książka, która została wydana w 2014 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego jest poświęcona historii księży na Ziemiach Zachodnich, m.in. inwigilacji duchowieństwa jako przykładu walki z Kościołem Katolickim w Polsce.
Autorowi powyższej książki, będącej jego pracą habilitacyjną, 10.03.2015 r. nadano tytuł doktora habilitowanego nauk historycznych, na Wydziałe Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego na podstawie zebranego dorobku naukowego. Warto podkreślić, że po raz pierwszy w historii Uniwersytetu Zielonogórskiego habilitację świecką na Wydziale Humanistycznym uzyskał kapłan tej diecezji.
Po 24.03.2015 r. ks. dr hab. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz został członkiem Rady Wydziału i Rady Naukowej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz został zgłoszony przez Wydział na członka PAN.
2 grudnia 2015 r. o godz. 12.00 w Auli Uniwersyteckiej w siedzibie Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej 9 (s. 205, II piętro) odbyła się uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich. Wśród pięciu doktorów habilitowanych był nasz parafianin ks. dr Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, któremu ten stopień nadała Rada Wydziału Humanistycznego w dyscyplinie historia.

Ks. dr hab. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz napisał 32 artykuły do różnych czasopism i wydawnictw, 6 haseł leksykograficznych, 31 publikacji popularyzatorskie i wygłosił 24 referaty biorąc udział w konferencjach krajowych i zagranicznych.
Od 2015r. Współpracuje z Papieskim Uniwesytetem Gregoriańskim w Rzymie publikując dwa artykuły w języku włoskim dot. Komunizmu w Europie Śodkowo-Wschodniej oraz podjął także współpracę z Uniwersytetem Illinois w Chicago.
Jest konsultantem historycznym dla TVP Regionalna i współrealizatorem filmu o Pierwszych Męczennikach Polskich nazywanych Pięcioma Świętymi Braćmi Międzyrzeckimi.
Od 01.04.2016r.  zostaje  głównym kapelanem Zakładu Karnego w Gorzowie.

01.01.2017r.  został nadany ks. dr hab. Dariuszowi Śmierzchalskiemu-Wachoczowi tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Szczecińskiego. Dekret podpisał Rektor  Uniwersytetu Szczecińskiego  prof. dr hab. Edward Włodarczyk.

W maju 2018 r. ks. prof. otrzymał zaproszenie  z Biura Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kancelarii Prezydenta RP na VIII debatę historyków  dot. 100-rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, która odbyła się 14.06.2018 r.  w Belwederze. Tematem przewodnim debaty był „Wkład Kościoła w obchody Niepodległej”.

UROCZYSTOŚCI  OBCHODÓW  25-LECIA  KAPŁAŃSTWA   KS.  PROF.  W  PARAFII

15.05.2019r. w Rzymie odbyła się promocja międzynarodowego projektu badawczego dot. komunizmu i nazizmu w Europie środkowo-wschodniej. Do projektu z tego regionu ks. prof. Jan Mikrut z Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie zaprosił 200 historyków z tego regionu, a wśród nich ks. prof. Dariusza Śmierzchalskiego-Wachocza, który jest autorem dwóch najnowszych ( z sześciu) tomów wydanych w języku włoskim. II tom to „Martyrologia Kościoła polskiego”, a VI tom to ” Etos kapłana na Pograniczu”,  w którym ks. prof.  opisuje m.in. postać Niemca – ks. Leona Bindera , który bronił polskości w Dąbrówce Wlkp.

 

 

o. Mateusz Fleiszerowicz

o. Mateusz Tomasz Fleiszerowicz  OFM  (ur.12.11.1971r.)

30 maja 1998 r. przyjął we Wrocławiu święcenia kapłańskie z rąk ks. Biskupa pomocniczego Archidiecezji Wrocławskiej Jana Tyrawy.

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie w 1990 r. wstąpił on do Zakonu Braci Mniejszych (Franciszkanów) prowincji Św. Jadwigi we Wrocławiu. W 1990r. odbywał Postulat w Borkach Wielkich i Głubczycach. Następnie, w 1991r., odbywał Nowicjat w Borkach Wielkich, roczne „rekolekcje”, które kładą nacisk na życie braterskie we wspólnocie, na poznanie siebie i powołania Bożego, a także na odkrycie charyzmatu Franciszka i stanie się prawdziwym zakonnikiem.

W latach 1992– 1997 o. Mateusz kon¬tynuował naukę w Wyższym Seminarium Duchownym OFM w Kłodzku i 08 grudnia 1996 roku złożył tam Śluby Wieczyste. W 1998 r. ukończył studia z zakresu teologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu i uzyskał tytuł mgr teologii.

31 maja 1998 r o godz. 11,00. o. Mateusz odprawił Mszę św. prymicyjną w naszej parafialnej świątyni w Zbąszynku.

Po święceniach kapłańskich, przez 2 lata o. Mateusz pracuje jako wikariusz parafialny w Borkach Wielkich, by w 1999 r. pełnić również funkcję vice-magistra nowicjatu w Borkach Wielkich. W 2000r. podjął studia na KUL-u w Lublinie – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, z zakresu prawa kanonicznego. W 2003 r. zdobył licencjat kanoniczny z prawa kanonicznego i do września 2006 mieszkał r. w Borkach Wielkich. Od października 2006 r. jest doktorantem KUL prawa kanonicznego, a miejsce pobytu to Klasztor Franciszkanów w Kłodzku.

Z dniem 19.08.2016r. o. Mateusz mianowany został i  pełni aktualnie posługę Proboszcza Parafii pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Nysie.

 

 

ks. Robert Nowak

ks. Robert Nowak (ur. 03.03.1970 r.)

29 maja 1999 r. święcenia kapłańskie przyjął w Bazylice Archikatedralnej Łódzkiej z rąk Księdza Arcybiskupa Władysława Ziółka.

Po ukończeniu szkół średnich w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku i Technikum Elektrycznego w Zielonej Górze, rozpoczął naukę w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu, skąd przeniósł się do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. ks. Robert, kiedy był uczniem szkoły średniej i potem klerykiem oprócz tego, że był ministrantem – grywał także na trąbce hejnał z wieży kościelnej o godz.21,00 po zakończonym nabożeństwie majowym.

Msza prymicyjna odbyła się 30 maja 1999 r. w trakcie Sumy o godz. 11:00

Ks. Robert swoją pierwszą pracę duszpasterską rozpoczął w Diecezji Łódzkiej w parafii Wartkowice, a następnie został przeniesiony do Widawy. W 2003 r. w Warszawie skończył Studia Podyplomowe. W latach 2004 – 2013 r. jako Wikariusz pełni posługę w Parafii pw.  Św. Stanisława Bp i Męczennika w Rzgowie, a w dekanacie pełni także funkcję duszpasterza młodzieży. Dekretem ks. Abp Marka Jędraszewskiego został przeniesiony w 2013 r. do Parafii pw. Narodzenia NMP w Bełchatowie, gdzie pełnił obowiązki Wikariusza. Po 4 latach 01.09.2017 r. jako Wikariusz rozpoczyna pracę w Parafii Miłosierdzia Bożego w Pabianicach.

01.03.2019r. decyzją ks. Arcybiskupa Ryszarda Rysia ks. Robert został mianowany Proboszczem Parafii pw. Św. Stanisława Kostki i NMP-Matki Kościoła w Karlinie k/ Piotrkowa Trybunalskiego.

 

 

o. Mateusz Szczepaniak

o. Rafał  Mateusz Szczepaniak  OSPPE 

03 czerwca 2006 r. w Wigilię Zesłania Ducha Świętego na Jasnej Górze w Częstochowie w Bazylice Cudownego Obrazu Matki Bożej przyjął święcenia kapłańskie z rąk Biskupa pomocniczego Archidiecezji Częstochowskiej Jan Wątroby. O. Mateusz w Zakonie Paulinów przebywał od 1990 r. – pełniąc tam różne posługi.
11 czerwca 2006 r. podczas Sumy o godz. 11,00 o. Mateusz Szczepaniak odprawił swoją Mszę Prymicyjną w naszym parafialnym kościele.

Od 03 lipca 2006 r. pełni posługę w Parafii pw. Św. Urbana i Wawrzyńca w Rzymie – Prima Porta , a następnie został przeniesiony do Bazyliki Santa Maria in Porto w Ravennie.

 

 

ks. Krzysztof Hojzer

ks. Krzysztof Hojzer (ur. 04.05.1980 r.)

26 maja 2007 r. w Wigilię Zesłania Ducha św. w Katedrze Gorzowskiej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Ordynariusza Diecezji ks. Bp Adama Dyczkowskiego.

Ks. Krzysztof Hojzer w roku 1995 rozpoczął naukę w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku, o specjalności ruch i przewozy kolejowe, którą ukończył w 2000r. Następnie rozpoczął roczne Studium Podyplomowe przy ODN w Zielonej Górze, o kierunku- informatyka, które ukończył w 2001r. Od września 2001r. wstąpił do wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu, które ukończył w 2007r.

27 maja 2007r. ks. Krzysztof Hojzer podczas Sumy o godz.11,00 odprawił uroczystą Mszę prymicyjną w naszej parafii.

W roku 2012 zakończył doktoranckie studia specjalistyczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu w zakresie teologii duchowości. Od 2013 roku pełni posługę kapelana Aresztu w Zielonej Górze. Sprawuje także opiekę duchową jako Duszpasterz Akademicki Stypendystów „Dzieła Nowego Tysiąclecia”. Jest spowiednikiem sióstr Elżbietanek ( w klasztorze Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Zielonej Górze). Przewodzi, jako Kierownik duchowy „Diecezjalnej Grupie Modlitewnej Świętego Ojca Pio” oraz prowadzi warsztaty Biblijne „LECTIO DIVINA”.

Parafie ks. Krzysztofa w których pełnił obowiązki Wikariusza:
– od 2017r.  Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie Wlkp.,
– od 2013r.  Parafia pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze,
– od….   Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze,
– od 15.II.2016r.  Parafia pw.  św. Brata Alberta w Zielonej Górze.

 

 

s. Beata Bok

s. Beata Bok (SJK) (ur. 18.06.1966 r.)

14 sierpnia 1984 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Pniewach (SJK). Jej powołanie poprzedziło aktywne uczestnictwo w grupie oazowej w naszej parafii. Co roku wyjeżdżała ona do Tylmanowej w górach na rekolekcje młodzieżowych grup oazowych.

S. Beata pierwsze śluby zakonne złożyła 15 sierpnia 1989 r., a po pięciu latach 15 sierpnia 1994 r. złożyła profesję wieczystą. Przebywała w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Pniewach, a obecnie w Sokolnikach Wielkich.

 

 

Br. Piotr Cieślak

Br. Piotr Cieślak (OSPPE) (ur. 24.02.1974 r.)

11 października 1992 r. wstąpił do zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika Zakon ten popularnie nazywany jest zakonem Paulinów (OSPPE).

Przez 6 miesięcy brat Piotr odbywał postulat w Klasztorze na Jasnej Górze, by potem przez dwa lata odbyć nowicjat w Leśniowie k/Częstochowy. W kwietniu 1995 r. złożył pierwszą profesję zakonną, Śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Na kilka miesięcy wyjechał do klasztoru w Regensburgu, by nauczyć się tam języka niemieckiego, a następnie przez 5 lat posługiwać w Klasztorze ST. Margen w Schwarz-waldzie w Niemczech. Od grudnia 2000 r. do września 2005 r. brat Piotr rozpoczyna posługę w Klasztorze Erding w Bawarii w Niemczech, ale marzec 2001 roku staje się przełomowym okresem w jego życiu. W tym czasie składa Wieczystą Profesję Zakonną, czyli Śluby Wieczyste. Od września 2005 r. zostaje przeniesiony do Klasztoru w Mainburgu także w Bawarii, gdzie posługuje do dziś.

 

 

s.Laura_07.2013

s. Laura Kaczmarek (ZSJM)

11.07.2015r. s. Laura złożyła na ręce Matki Generalnej Joanny Kwiatkowskiej Wieczystą Profesję Zakonną w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie wraz z pięcioma siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego.

od 2016r. s. Laura pracuje na misjach w Sierra Leone w Afryce w miejscowości Kambia, parafia Św. Augustyna w diecezji Makeni i opiekuje się biednymi dziećmi w przedszkolu.

Ostateczne „Tak” – Gość Zielonogórsko-Gorzowski z 11.07.2015r. ks. Marcin Siewruk