6. październik, 2018

„Coroczna Pielgrzymka Róż Żywego Różańca odbyła się 06.10.2018r. Uczestniczyło tylko 37 osób. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10:00 Różańcem świętym prowadzonym przez parafian ze Świebodzina w procesji dróżkami w ogrodach Rokitniańskich, w której uczestniczyły wszystkie sztandary i feletrony oraz wierni. Wśród sztandarów niesiono także sztandar różańcowy z naszej parafii.

All-focus

 

Następnie ks. Robert Kufel wygłosił konferencję, której tematem była historia przybycia cudownego Obrazu do Rokitna.
W dalszej części swoim świadectwem powrotu do kościoła podzielił się z nami pan Andrzej Maszczyński. W międzyczasie przygrywała Orkiestra Dęta ze Świebodzina.

Główne uroczystości rozpoczęły się Mszą św. pod przewodnictwem ks. Bp Tadeusza Litńskiego z udziałem kapłanów przybyłych z pielgrzymami z całej naszej diecezji.

Homilię wygłosił kapłan z Włoch ks. Prałat Krzysztof Nykiel, a pod koniec Mszy św. wręczano odznaczenia zasłużonego dla diecezji. Po raz pierwszy diecezjalne spotkanie Róż Żywego Różańca było powiązane z Apostolatem Margaretka- czyli wieczystej modlitwy za kapłanów.

Składając Dar Serca ks. Bp Tadeusz Lityński przekazał pozdrowienia dla wszystkich mieszkańców Zbąszynka.

 

Naładowani Słowem Bożym udaliśmy się do domu . ”  Tekst: Grażyna Matysiak, główna zelatorka Parafialnego Żywego Różańca.

06.010.2018r. Uczestnicy Pielgrzymki Róż Żywego Różańca do Rokitna z ks. Proboszczem kan. Jerzym Kordiakiem

Foto: Marek Jasiński  i  z TVP3