15. grudzień, 2017

Trzecie posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku odbyło się 07.12.2017r. w którym udział wzięło 15 jej członków, na 23 wchodzących w skład PZS.
Na wstępie spotkania Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak przypomniał, że 19 listopada 2017r. odbyła się w naszej parafii III Niedziela Synodalna pod pod hasłem: „Parafia jako środowisko wzrastania w chrześcijańskim powołaniu każdego wierzącego”.

Skoro parafia powinna być środowiskiem duchowego wzrostu, to w trakcie spotkania członkowie PZS podjęli głębszą refleksję dot. zagadnienia: jakie środki duchowego wzrostu i rozwoju życia chrześcijańskiego oferuje wiernym nasza parafia? Oceniano i wysuwano wnioski w zakresie podstawowych środków wzrostu duchowego: modlitwy, sakramentów,  Słowa Bożego.

Wnioski i oceny wypływające z dyskusji w oparciu o pytania nadesłane przez Kurię do trzeciej Niedzieli Synodalnej :
„Parafia jako środowisko wzrastania w chrześcijańskim powołaniu każdego wierzącego”

I. MODLITWA:

1. trudno jednoznacznie wypowiedzieć się na temat częstotliwości modlitwy parafian,
2. z obserwacji wynika, że jest stała grupa parafian uczestniczących w modlitwach parafialnych i Mszy św.,
3. wydaje się, że kontakt z Pismem św. większości parafian nie jest systematyczny, natomiast praktykowana jest modlitwa pacierzowa.
4. z rozmów z rodzinami wynika, że wspólna modlitwa rodzinna jest praktykowana tam, gdzie są dzieci, a zanika wraz z dorastaniem dzieci.
5. Parafia uczy wiernych modlitwy na katechezach w szkołach, na spotkaniach grup przygotowujących młodzież do sakramentu bierzmowania, na spotkaniach rodziców i rodziców chrzestnych przed udzieleniem sakramentu chrztu św., na comiesięcznych spotkaniach Żywego Różańca, a także w czasie spotkań i modlitw grup parafialnych; comiesięczna modlitwa uwielbienia „Godzina Dawida”, praktyka Lectio Divina,
6. modlitwa Liturgia Godzin: poniedziałek-Nieszpory, sobota-Jutrznia, 1-szy czwartek miesiąca Msza św. połączona z Nieszporami, Jutrznia w Triduum Paschalnym.
7. grupy parafialne przygotowują rozważania na wielkopostną drogę krzyżową, październikowe modlitwy różańcowe.
8. W parafii odbywają się okresowe nabożeństwa takie jak:
– nabożeństwa majowe, czerwcowe, październikowe,
– nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, św. Ojca Pio, św. Antoniego (wtorki), św. Jana Pawła II,
– Godzina Dawida, 25-go każdego miesiąca Wieczór Modlitw Królowej Pokoju,
– wtorkowa modlitwa różańcowa, środowa Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, czwartkowa godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu,
– poranne nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca, adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwszą niedzielę miesiąca,
– Koronka na ulicach Miast, Godzina Łaski 08.12., czuwanie modlitewne na rozpoczęcie Nowego Roku.
9. do udziału w nabożeństwach zachęcani są parafianie w ogłoszeniach parafialnych oraz informacjach zamieszczanych w gablotach i na stałe na stronie internetowej parafii i stronie Facebook parafii,
10. w nabożeństwach uczestniczy ok. 10% parafian.
11. okresowo przed Mszą św. w niedzielę można wyświetlać slajdy dot. uczenia wiernych modlitwy,
12. drukowanie wybranych modlitw i pozostawienie ich do dyspozycji wiernych w przedsionku kościoła.

II. SAKRAMENTY:

1. Jaki procent parafian uczestniczy w niedzielnej Mszy św.? – od 30 do 40%.
2. Ilu parafian uczestniczy we Mszy św. w dni powszednie? – kilkadziesiąt osób.
3. Jaki procent parafian przystępuje regularnie do Komunii św.? – od 5 do 10%.
4. PZS ocenia dobrze poziom przygotowania liturgii niedzielnej i świątecznej. Członkowie służby liturgicznej i grup parafialnych sprawują często animację Mszy św. poprzez czytanie lekcji, modlitwy wiernych, niesienie darów ołtarza, a także wszystkich uroczystości: Triduum Paschalnego, nabożeństw kościelnych i państwowych.
5. muzyczną oprawę liturgii przygotowują: organista, schole: dziecięca i młodzieżowa, chór parafialny.
6. Jak regularnie parafianie korzystają z sakramentu pokuty?:
– jak do tej pory nie praktykowano statystyki z korzystania wiernych z sakramentu pokuty,
– z obserwacji pierwszopiątkowej spowiedzi i posługi kapłanów w konfesjonale przed i w czasie Mszy św. można wnioskować, że większość parafian spowiada się nieregularnie. Ilość przystępujących do spowiedzi zwiększa się w czasie rekolekcji wielkopostnych i adwentowych,
– 1 raz w miesiącu regularnie korzysta z sakramentu pokuty ok. 3% parafian,
– 1-3 razy w roku spowiada się (czas świąteczny) ok. 10%,
– 1 raz na kilka lat spowiada się ok. 1% parafian,
– w ogóle nie spowiada się na 5300 parafian ok. 40%.
7. PZS stwierdza, że wierni mają zapewnione dobre warunki do przystępowania do sakramentu pokuty,
8. osoby niesłyszące zapraszani są przez kapłanów do spowiedzi w zakrystii,
9. jest możliwość przystąpienia do spowiedzi przed Mszą św. (w miarę dyspozycyjności kapłanów),
10. PZS proponuje wprowadzenie stałej godziny konfesjonału np. w każdy piątek 45 minut przed wieczorną Mszą św.

III. SŁOWO BOŻE:

1. część parafian czyta Pismo św. prywatnie poza liturgią bądź korzysta z publikacji na parafialnej stronie internetowej,
2. grupa wiernych uczestniczy 1 raz w miesiącu w spotkaniach Kręgu Biblijnego,
3. jeden raz w roku odbywa się publiczne czytanie Biblii św. w kościołach parafii przed Eucharystią (3 Niedziela Wielkanocna w Niedzielę Biblijną).
4. treści przekazywane w homiliach pomagają we wzroście duchowym parafian,
5. można by jednak w większym stopniu przybliżać problemy małżeństw niesakramentalnych, a także o praktykowaniu miłości bliźniego,
6. PZS proponuje zwrócić uwagę na prostszą formę przekazu treści ewangelicznych.
7. lekcje religii dostarczają wiedzy religijnej, należałoby jednak dokonać zmian programów nauczania, by np. nie powtarzały się treści programowe na różnych poziomach nauczania.
8. PZS ocenia dobrze poziom przygotowania wiernych do przyjmowania sakramentów,
9. do przyjęcia I Komunii św. przygotowuje kapłan podczas spotkań z dziećmi i rodzicami i katechetka w czasie nauki religii,
10. do przyjęcia sakramentu bierzmowania przygotowuje kapłan na comiesięcznych spotkaniach młodzieży i animatorzy w grupach domowych,
11. przed udzielaniem sakramentu chrztu odbywa się spotkanie składające się z 2 części: pierwszą prowadzi małżeństwo i poruszana jest tematyka wychowania religijnego w rodzinie, a drugą część prowadzi kapłan w zakresie teologii liturgii chrztu.

Kolejna IV Niedziela Synodalna „Misyjne powołanie parafii” odbędzie się 21 stycznia 2018r., a spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego – w czwartek 01 lutego 2018r. po Mszy św.

Foto: Jerzy Ganecki