15. Listopad, 2017

Drugie posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku odbyło się 09. 11.2017r. w którym udział wzięło 11 jej członków, na 23 wchodzących w skład PZS.
Na wstępie Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak podziękował ks. klerykowi Mateuszowi Topolskiemu za zredagowanie gazetki poświęconej I Synodowi Diecezjalnemu, która znajduje się w kruchcie kościoła. Przypomniał, że 29 października 2017r. odbyła się w naszej parafii II Niedziela Synodalna pod hasłem „Parafia miejscem doświadczenia Kościoła jako wspólnoty”  i w tym dniu obchodziliśmy także rocznicę poświęcenia naszej parafialnej świątyni.


Skoro parafia jest i ma się coraz bardziej stawać przestrzenią spotkania z Chrystusem i Jego Kościołem, to – podobnie jak świątynia parafialna – parafia musi być domem. Ks. Proboszcz przedstawił tematykę spotkania stawiając pytania: Czy parafia jest domem Bożym i czy świeccy czują się odpowiedzialni za to co dzieje się w parafii? Czy wszyscy kroczymy wspólną drogą do Boga?, na które uczestnicy PZS odpowiadali i dyskutowali oraz wyciągali wnioski.

Wnioski i oceny wypływające z dyskusji w oparciu o pytania nadesłane przez Kurię do drugiej Niedzieli Synodalnej:
„Parafia miejscem doświadczenia Kościoła jako wspólnoty”

1. Wspólną modlitwę w rodzinie, zdaniem PZS, realizuje mniejszość parafian i zwłaszcza te rodziny , gdzie są małe dzieci.
2. Rodziny kultywują zwyczaje chrześcijańskie i zwyczaje związane z obchodzeniem Bożego Narodzenia (wspólna wigilia, Pasterka) i Święta Wielkanocne (święcenie pokarmów). Z roku na rok zwiększa się liczba biorących udział w Triduum Paschalnym.
3. Wierni biorący udział w życiu kościoła traktują go jak duchowy dom, rodzinę, natomiast dla pozostałych jest to instytucja usługowa.
4. Kiedy trzeba wyrazić postawę zgodną z nauką kościoła, wierni mają z tym problem, czego przykładem była np. ostatnia akcja zbierania podpisów „Zatrzymaj aborcję”.
5. W parafii istnieją następujące grupy duszpasterskie: Liturgiczna Służba Ołtarza, Parafialny Żywy Różaniec, Wspólnota Królowej Pokoju z Apostolatem „Margaretka” tj. wieczysta modlitwa za kapłanów, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, Parafialny Zespół CARITAS, Ruch Światło-Życie, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Schola Dziecięca „Szachar”, Schola  Młodzieżowa, Chór Parafialny „Milenium” oraz w przygotowaniu i organizacji Krąg Biblijny i Wspólnota „Przyjaciół Paradyża”.
6. PZS uważa, że istniejące grupy zrzeszają sporą ilość parafian, są jednak problemy z przyciąganiem nowych członków. Dorośli tłumaczą się często brakiem czasu, a młodzież ma bardzo napięty plan zajęć i trudno im podjąć dodatkowe wezwania, często też wstydzą się działać w grupach katolickich.
7. Młodzież szuka inspiracji i formacji duchowej poprzez Internet i portale katolickie.
8. Każda grupa w parafii ma własną zakładkę na stronie internetowej parafii, gdzie informuje o swoim działaniu i zaprasza do udziału w grupach.


9. Żywotność istniejących grup można jeszcze zwiększyć przez modlitwę, świadectwo, wyjście z działalnością na zewnątrz np. poprzez filmy o tematyce katolickiej, organizowania konkursów i rozpowszechniania filmików z działań w kościele.
10. Istnieje konieczność dobrego przykładu i formacji oraz wzajemne pozytywne oddziaływanie członków wspólnot miedzy sobą.
11. Istnieje więź parafian z diecezją – jest grupa parafian, która uczestniczy w prawie wszystkich wydarzeniach organizowanych przez diecezję. PZS ma nadzieję , że Synod Diecezjalny pogłębi tę więź.

Tematy dla Synodu Diecezjalnego:

Parafialny Zespół Synodalny w skali od 1 (mało ważny) do 10 (bardzo ważny) ocenił 11 tematów podanych przez Sekretariat Synodu Diecezjalnego, które mogłyby stanowić przedmiot refleksji na Synodzie Diecezjalnym.

Wszystkie tematy zostały ocenione na 10 jako bardzo ważne tj:

Zasady współpracy ekumenicznej (sprawa nie była omawiana),
– Przepowiadanie i posługa Słowa (PZS uważa , że jest to bardzo ważne zadanie dla parafii, ponieważ wierni nie zawsze rozumieją znaczenia Ewangelii)
– Katecheza parafialna (PZS uważa, że jest to również bardzo ważne zdanie dla parafii. Słabo funkcjonuje katecheza dorosłych – były próby katechezy dla dorosłych, ale nieskuteczne. Należy wyjaśniać Słowo Boże, pewne zagadnienia i stosować formację ogółu parafian, można przed Mszą św. wyświetlać slajdy z pewnymi zagadnieniami)
– Nauka religii w szkole (PZS uważa , że tylko pełne zaangażowanie nauczycieli religii w pracę w szkole i na parafii może przynieść efekty)
– Szkoły katolickie (sprawa nie była omawiana)
– Działalność misyjna (PZS uważa , że w ramach działalności misyjnej powinna być konkretyzacja współpracy z konkretną diecezją lub parafią w kraju misyjnym)
– Środki komunikacji społecznej ( PZS uważa, że należy promować prasę katolicką z uwagi na to, że coraz mniej osób czyta słowo drukowane)
– Liturgia (PZS uważa, że jest to bardzo ważne zagadnienie i istnieje konieczność usystematyzowania i ujednolicenia pewnych norm, zasad zachowania)
– Parafialna Rada Duszpasterska (PZS uważa , że ta Rada ma duże znaczenie dla działalności parafii)
– Parafialna Rada ds. Ekonomicznych (PZS uważa , że ta Rada ma duże znaczenie dla działalności parafii)
– Sprawy finansowe diecezji i parafii (PZS uważa, że należy usystematyzować sprawy finansowe między diecezją a parafią oraz między parafią i diecezją)

Kolejna III Niedziela Synodalna „Parafia jako środowisko wzrastania w chrześcijańskim powołaniu każdego wierzącego” odbędzie się 19 listopada 2017r., a spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego – w czwartek 07 grudnia 2017r.