8. październik, 2017

„Jak co roku 07 października w święto Matki Bożej Różańcowej, z błogosławieństwem Wikariusza ks. Jakuba Świątka, ze Zbąszynka wyjechała z ks. klerykiem Mateuszem Topolskim grupa 47 członków z Róż Żywego Różańca na Diecezjalne spotkanie do Rokitna.
Spotkanie tym razem zbiegło się z obecnością figury Matuchny Fatimskiej, która pielgrzymowała przez cały miesiąc po naszej diecezji, a w Rokitnie kończyła swoją obecność.

O godz. 10:00 odbyło się uroczyste wprowadzenie figury Matki Bożej Fatimskiej. Następnie wystawiono Najświętszy Sakrament i rozważano IV część Różańca św.- tajemnice chwalebne, które prowadziła Wspólnota ze Szprotawy.


Mieliśmy też okazję zobaczyć zasłużonych z naszej diecezji, których odznaczał ks.Biskup Tadeusz Lityński. Wysłuchaliśmy świadectwo wiary odejścia i powrotu do Pana Boga przez pana Moszczyskiego.

O godz. 12:00 celebrowana była uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Tadeusza Lityńskiego, naszego Dziekana ks. Zdzisława Przybysza oraz licznie przybyłych kapłanów z naszej diecezji, a wśród nich był nasz Proboszcz ks. Jerzy Kordiak.

Po Mszy św. ks. Biskup zawierzył Maryi całą Wspólnotę obecną na modlitwach w Rokitnie, zapewniając, że kto trzyma różaniec w dłoniach, ten trzyma Maryję za rękę.
Mimo zmiennej pogody ze wszsytkich stron diecezji i nie tylko przyjechało ponad 3 tysiące pielgrzymów.
Z mottem na ustach „Tam gdzie Jezus, tam jest Jego Matka” wróciliśmy szczęśliwi do naszych domów.”


Relację z pobytu opisała Główna zelatorka Parafialnego Żywego Różańca i organizatorka pielgrzymki do Rokitna Grażyna Matysiak.

Foto: ks. kleryk Mateusz Topolski i Marek Jasiński


 

08.10.2017r. podczas Sumy o godz. 11:00, którą celebrował ks. Zygmunt Zapaśnik z Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu, modlono się w intencji Parafialnego Żywego Różańca.


Przedstawiciele Żywego Różańca animowali Liturgię Słowa i nieśli dary ołtarza.

Lekcję czytali: Irena Trypucka i Jerzy Ganecki

 

Modlitwę powszechną zanosili: Dorota Jundziłł i Elżbieta Mazurek.

 

Dary ołtarza nieśli: Barbara i Wojciech Napierałowie.

Foto: Jerzy Ganecki