31. grudzień, 2014

20.05.2014r. rozpoczęła się realizacja projektu dotyczącego prac zabezpieczających i ratunkowych przy pokryciu dachowym zabytkowego Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chlastawie pochodzącego z XVII wieku.
Natomiast we wrześniu 2014 r. zaczęły się wieloetapowe prace konserwatorskie tegoż kościoła filialnego. Drewniana świątynia w Chlastawie wraz z dzwonnicą i cmentarzem stanowią unikatowy zabytkowy zespół sakralny.
W I etapie prac, w dniu 15.10.2014r. zostały wykonane prace polegające na wymianie zdegradowanego pokrycia dachowego z klepki na łupany gont.

Prace przy wymianie dachu wykonywali górale z Nowego Targu.  Efekt wykonanych prac jest znakomity!
Inwestycja jest dotowana z budżetu państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz (Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury), Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Urzędu Miasta i Gminy Zbąszynek oraz ze środków naszej parafii.
Poszczególni ofiarodawcy przekazali następujące kwoty:
– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 300.000 złotych,
– Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz 60.000 złotych,
– Urząd Miasta i Gminy w Zbąszynku 30.000 złotych,
– Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 20.000 złotych,
– Parafia pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku 7.000 złotych.
Nasza parafia składa serdeczne podziękowania wszystkim wyżej wymienionym ofiarodawcom.

Kolejny etap prac konserwatorskich rozpocznie się w 2015r. i będzie miał na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowej obiektów. Prace te będą miały pozytywny wpływ na stan techniczny i walory estetyczne zabytków oraz na chronione wartości obiektu.

Kościół i dzwonnica w Chlastawie są cennymi zabytkowymi architektury drewnianej, o skomplikowanej, zarówno pod względem architektoniczno – budowlanym, jak i konserwatorsko – technologicznym strukturze i konstrukcji. Wymagają one przeprowadzenia specjalistycznych zabiegów o charakterze prac konserwatorskich, nie zaś typowych robót budowlanych.

Prowadzona inwestycja przyczyni się zarówno do poprawy stanu technicznego cennego drewnianego kościoła, jak i do zabezpieczenia jego unikatowego wystroju.

O pracach konserwatorskich kościoła w Chlastawie można dowiedzieć się więcej z artykułu Agnieszki Skrowron pt.”Remont dachu drewnianego kościoła filialnego w miejscowości Chlastawa” z dnia 15.10.2014r. zamieszczonego na stronie internetowej Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Postęp prac remontowych dachu w okresie 11.09.-15.10.2014r fotografował Łukasz Szewczyk. Z Jego pięknych zdjęć utworzyliśmy pamiątkowy album wymiany dachu.

03.10.14  (3)