Organizowane wyjazdy

I. Cykliczne

– wyjazd na Nabożeństwo Kalwarii Rokitniańskiej (V Tydzień Wielkiego Postu) – zapisy u p. Grażyny Matysiak

– wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Poznania (V Tydzień Wielkiego Postu) – zapisy u p. Anny Matysiak

– Noce Fatimskie w Rokitnie (maj – październik) – zapisy w zakrystii i u p. Grażyny Matysiak

– Akatyst do Ducha Świętego w Paradyżu (maj) – zapisy w zakrystii

– Pielgrzymka do Medziugorje organizowana przez WKP (sierpień) – zapisy u p. Jerzego Ganeckiego i p.Eugenii Angierskiej

– Pielgrzymka Diecezjalna Róż Żywego Różańca do Rokitna  (I niedziela października) – zapisy u p. Grażyny Matysiak

Akatyst ku czci Bogurodzicy w Paradyżu (październik) – zapisy w zakrystii

wyjazdy dla dzieci organizowane przez Caritas Parafialny (ferie)

 

II. Aktualne

Rekolekcje:

Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Ruchu Domowego Kościoła

wyjazdy ministrantów