Litania do MB Paradyskiej

Litania do Matki Bożej Królowej Powołań Kapłańskich

 
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Matko Chrystusa – módl się za nami
Matko wybrana przed wiekami
Matko ufnie odpowiadająca na Boże powołanie
Matko rodząca Zbawiciela
Matko wspomagająca Syna w jego zbawczej misji
Matko przyjmująca pod krzyżem Jana za syna
Matko Ukrzyżowanego
Matko Zmartwychwstałego
Matko Wniebowzięta
Matko wspólnoty uczniów
Matko pełna Ducha Świętego
Matko pomagająca odkryć powołania do służby w Kościele
Matko dająca wytrwanie na drodze powołania
Matko podnosząca z upadku
Matko pocieszająca w strapieniu
Matko pięknej miłości
Matko dająca wytrwałość w pokusach
Maryjo, przykładzie chrześcijańskiego życia
Maryjo, żyjąca w czystości
Maryjo, nauczycielko modlitwy
Maryjo, wzorze posłuszeństwa
Maryjo, słysząca wołanie ubogich
Maryjo, cierpliwie słuchająca modlitw
Maryjo, Patronko Zakonu Cysterskiego
Maryjo, Ozdoba Paradyża
Maryjo, towarzysząca powołanym
Maryjo, opiekunko naszego Seminarium Duchownego
Królowo powołań kapłańskich
Królowo kapłanów
Królowo pasterzy Kościoła
Królowo Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

– O Maryjo, uproś nam liczne powołania kapłańskie
– I umocnij tych, których Bóg wezwał do swojej służby.

Módlmy się.
Ozdoba Paradyża i Troskliwa opiekunko naszego Seminarium Duchownego, która stając się Matką Chrystusa, w sposób najdoskonalszy wypełniłaś Boże powołanie, wejrzyj na tych, których Twój Syn wezwał do służby w swoim Kościele, naucz ich odkrywać i gorliwie wypełniać swoje powołanie, aby wszyscy mogli osiągnąć obiecane zbawienie. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
Amen