24. wrzesień, 2019

21.09.2019 r. podczas uroczystej Mszy św. o godz. 11:00 dziękowaliśmy Panu Bogu za dar 35 lat posługi kapłańskiej i 60 lat życia naszego Proboszcza ks. kan. Jerzego Kordiaka. Głównym celebransem był zacny Jubilat, który w asyście kapłanów obecnie pracujących i tych, którzy współpracowali w okresie 18 lat Jego posługi Proboszcza w Zbąszynku, kapłanów-kolegów z kursu, z naszego dekanatu i zaprzyjaźnionych duchownych.

FOTOGALERIA  Z UROCZYSTEJ  MSZY  ŚW.

Homilię wygłosił były nasz Dziekan ks. kan. Zdzisław Przybysz, który snuł rozważania na temat istoty kapłaństwa w kontekście życia naszego Jubilata.

Msza św. rozpoczęła się od składania życzeń ks. Proboszczowi przez dzieci ze scholi, przedstawicieli grup działających w parafii, chóru, ministrantów i parafian z filii Chlastawa.

Lekcję czytał Jan Greczycho, psalm odśpiewała Julia Półtorok, modlitwę wiernych zanosiły: Grażyna Matysiak, Milena Ratajczak, Jan Greczycho, Czesława Kowalska, Irena Tyrpucka i Andrzej Chromiński. Muzycznie liturgię uświetniła schola parafialna i chór „Milenium” pod kierunkiem Mariana Dobaka i organista Rafał Rzeszuto.

Na zakończenie ks. Jubilat podziękował Bogu za dar kapłaństwa i kapłanom oraz wiernym za wspólną modlitwę, życzenia i codzienną współpracę.

FOTOGALERIA  Z UROCZYSTEJ  MSZY  ŚW.

Foto: Adam Świtała