5. luty, 2019

05.02.2019 r. nasza parafia przeżywała wielką uroczystość – 25 lecia powstania grupy modlitewnej Wspólnoty Królowej Pokoju. Obchody rozpoczęły się o godz. 17:30 wspólnym odmówieniem modlitwy różańcowej, w której dziękowaliśmy za lata trwania na modlitwach, za wysłuchiwanie naszych próśb i dziękczynień, za kapłanów żyjących i tych, którzy odeszli do Pana, a wspierali Wspólnotę.

 MSZA ŚW.  I  AGAPA, wideo

Następnie Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak-opiekun duchowy w asyście kapłanów ks. kan. Dziekana Zdzisława Przybysza, ks. kan. Zbigniewa Nosala Proboszcza w Świebodzinie, naszych kapłanów ks. dr Dariusza Wołczeckiego i ks. Jakuba Świątka oraz ks. diakona Mateusza Topolskiego odprawili Mszę św. w intencji dziękczynnej za 25 lat Wspólnoty Królowej Pokoju.

Homilię wygłosił ks. Dziekan Zdzisław Przybysz, który nawiązał do naśladowania Maryi, która otacza każdego z nas swoją macierzyńską opieką w całej ziemskiej pielgrzymce. Na zakończenie homilii ks. dziekan zaśpiewał i zagrał na gitarze piękną pieśń o naszej Matce.

Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie Wspólnoty:
Teresa Płachta-czytanie lekcji,


Eugenia Angierska i Agnieszka Chwałkowska-śpiew psalmu,


Maria Sprynger, Teresa szulczewska, Czesława Kowalska, Alicja Łukaszewska, Danuta Ganecka, Jerzy Ganecki-czytanie modlitwy wiernych,


Cecylia Lisek,  Aurelia Lemańska, Ryszard Białas-niesienie darów,


Agnieszka Chwałkowska, Eugenia Angierska, Joanna Wróblewska i nasz organista Rafał Rzeszuto-oprawa muzyczna liturgii.

Podczas modlitwy różańcowej i Mszy św. tradycyjnie została wystawiona figura Matki Bożej Królowej Pokoju przywieziona w 1996r. z I Pielgrzymki do Medjugorje i ozdobiona bukietem z 25 róż.

Na zakończenie Mszy św. ks. Proboszcz podziękował za 25 lat trwania na modlitwach i udziale Wspólnoty w życiu parafii i udzielił błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym wiernym.

Następnie wierni udali się na wspólny poczęstunek do Domu Parafialnego. W tym miejscu należą się wielkie słowa uznania dla Grzesia Stasińskiego, który włożył całe swoje serce wraz z paniami ze Wspólnoty w tak piękne przygotowanie i organizację agapy.

Na zakończenie uczestnicy spotkania mogli obejrzeć film przedstawiający historię 25 lat Wspólnoty
Królowej Pokoju. Film przygotował Jerzy Ganecki, główny animator Wspólnoty.

MSZA ŚW.  I  AGAPA, wideo


Foto:  Adam Świtała

 


Wspólnota Królowej Pokoju jako grupa modlitewna w parafii powstała 01. lutego 1994r. na skutek wydarzeń, jakie miały miejsce w Medjugorje w Bośni i Hercegowinie 24 czerwca 1981r. i trwających do chwili obecnej. Założycielami Wspólnoty, przy pełnej akceptacji Proboszcza śp. ks. Prałata Kazimierza Dziedziaka, byli Państwo Mikulscy i Jerzy Ganecki, a opiekunem duchowym był wówczas były wikariusz ks. Andrzej Jędrzejowski. Opiekunem duchowym od 2002r. do chwili obecnej jest Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak.
Wspólnota jest grupą modlitewną, otwartą i liczy około 50 osób, ale liczba ta zmieniała się na przestrzeni lat i trudno ją określić jako stałą liczbę. Istotą jest to, że przez tyle lat Wspólnota trwa na modlitwach, a głównym celem jej jest zachęcenie wszystkich naszych parafian do wspólnych modlitw i aktywnego udziału w życiu naszej parafii.
Od początku powstania Wspólnoty w każdy wtorek przed Mszą św. odmawiana jest modlitwa różańcowa, a jako owoc duchowy I pielgrzymki do Medjugorje w 1996r. każdego 25-go dnia miesiąca w godz. 1700 – 20:00 odbywa się przed figurą, przywiezioną z pielgrzymki, Wieczór Modlitw Królowej Pokoju . W trakcie wieczoru odmawiane są III części różańca, trwa Adoracja Najświętszego Sakramentu, Msza św. jako centrum modlitw, Koronka Pokoju, Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała i oraz kapłańskie błogosławieństwo z nałożeniem rąk na głowę wiernych.
Ponadto Wspólnota prowadzi w pierwszą sobotę miesiąca różaniec w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie grzechy świata , w pierwszą niedzielę miesiąca przed Sumą prowadzona jest Adoracja Najświętszego Sakramentu. Co roku 08 grudnia w godzinach 12,00-13,00 przewodzi modlitwie w Godzinie Łaski. Wspólnota prowadzi również Adorację w Wielki Czwartek oraz czuwanie modlitewne na przełomie Starego i Nowego Roku.
05.09.2002 r. w pierwszy czwartek miesiąca z inicjatywy Wspólnoty Królowej Pokoju powstał w naszej parafii Apostolat „Margaretka” tzw. wieczysta modlitwa za kapłanów. Symbolem Apostolatu MARGARETKA stał się mały biały kwiatek margaretki, który oznacza poświęcenie, prostotę i jedność. Wierni przyrzekają, że przez całe życie w wybranym dniu tygodnia będą modlić się za danego kapłana. Objęcie kapłana modlitwą jest włączeniem go w kwiat siedmiu Darów Ducha Św. i dlatego tworzy się 7-osobowe grupy modlitwy, by codziennie ktoś modlił się w intencji danego kapłana. Od 1999r. (bo w tym roku założono z potrzeby serca pierwszą Margaretkę) modlitwę podjęło 246 osób, z czego zmarło 30 osób i wstawiają się oni za kapłanami bezpośrednio u Pana Boga. Aktualnie na terenie parafii objętych wieczystą modlitwą jest 37 kapłanów w 43 Margaretkach (6 kapłanów ma kilka Margaretek).
Wspólnota Królowej Pokoju od 1996 roku zorganizowała 19 Pielgrzymek do Sanktuarium Królowej Pokoju w Medjugorje, w której udział wzięło 868 osób z różnych regionów Polski, a opiekę duchową nad pielgrzymami w tych wszystkich pielgrzymkach sprawowało 15 kapłanów. Głównym organizatorem pielgrzymek jest Eugenia Angierska.
Ponadto przedstawiciele Wspólnoty uczestniczą w życiu parafii poprzez udział m.in. w służbie ołtarza, w działalności innych grup parafialnych działających na terenie parafii, w Caritasie. Członkowie Wspólnoty biorą udział w modlitwach brewiarzowych pod przewodnictwem ks. Proboszcza Jerzego Kordiaka. Co roku Wspólnota organizuje w styczniu spotkanie opłatkowe dla parafian, a także co roku przygotowuje IV Ołtarz przy kościele na Boże Ciało oraz niesie figurę Królowej Pokoju w procesji i Oktawie Bożego Ciała przywiezioną z Medjugorje w 1996r.

W 25-rocznicę powstania Wspólnoty , jej członkowie, pragną podziękować Panu Bogu i Królowej Pokoju za dar powstania Wspólnoty w naszej parafii, za wszystkie modlitwy i działania, które przybliżają nas do Pana Boga.

Pierwszy plakat o modlitwach wywieszony w przedsionku kościoła, luty 1994 r.