11. listopad, 2018

11.11.2018r. przed uroczystą Mszą św. ks. Jakub Świątek odczytał list Papieża Franciszka do Polaków z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
O godz. 12:00 pieśnią „Ciebie Boże wychwalamy” licznie zgromadzeni wierni rozpoczęli uczestnictwo we Mszy św, której przewodniczył Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak w koncelebrze z ks. kan. Zdzisławem Przybyszem – Dziekanem naszego dekanatu babimojskiego i  Rezydentem ks. Dariuszem Wołczeckim.

 Uroczysta Msza św. zamówiona przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszynku Jana Mazura sprawowana była w intencji Ojczyzny w 100 rocznicę odzyskania Jej Niepodległości. Uczestniczyło w niej 12 pocztów sztandarowych ze szkół, organizacji pozarządowych i instytucji Gminy Zbąszynek.

Uroczysty charakter liturgii nadał parafialny chór „Milenium” pod kierunkiem Mariana Dobaka, gra na trąbce lektora Mikołaja Jundziłła, śpiew Psalmu przez Eugenię Angierską oraz animacja Liturgii Słowa przez członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej: czytanie lekcji- Jan Greczycho i Jerzy Ganecki oraz modlitwy powszechnej – Teresa Kufel i Alicja Łukaszewska.

Do zgromadzonych wiernych homilię wygłosił ks. Dziekan Zdzisław Przybysz nawiązując do trudnej drogi, jaką przeszła Polska przez 123 lata zaborów, by po zakończeniu I wojny światowej odzyskać Niepodległość 11.11.1918r.

Na zakończenie Mszy św. Proboszcz ks. Jerzy Kordiak podziękował wszystkim za udział w uroczystej Eucharystii, udzielił zgromadzonym błogosławieństwa i odśpiewano „Boże coś Polskę”.

Po wyjściu z kościoła przy dźwiękach kapeli koźlarskiej z Dąbrówki Wlkp. wierni, władze samorządowe i kapłani ulicami miasta przeszli na skwer Niepodległości pod Pomnik Chrystusa Odkupiciela. Po odśpiewaniu 4 zwrotek hymnu narodowego rozpoczęła się druga część uroczystości z okazji 100 lecia niepodległej Polski, którą prowadził Komendant ZD ZHP Zbąszynek hm. Zbigniew Buśko wg scenariusza opracowanego przez Krzysztofa Krzywaka. Uroczystość pod Pomnikiem rozpoczęto od zaśpiewania 4 zwrotek hymnu narodowego.

Przemówienia przeplatane były recytacją wierszy autorstwa uczniów naszych szkół. Wiersz pt. „Ojczyzna” Weroniki Jokiel uczennicy Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wlkp. przeczytała Agnieszka Szczepaniak, natomiast swój autorski wiersz pt: „Ojczyzna to kraina, która się w sercu zaczyna” przeczytała Amelia Najda. Historię dojścia do Niepodległości przeczytał prowadzący uroczystość. Na okoliczność 100 lecia wydany został także tomik poezji z wierszami uczniów szkół podstawowych i średnich Gminy Zbąszynek oraz osób dorosłych. Tomik wręczono Organizatorom uroczystości. Głos zabrali także ks. Dziekan Zdzisław Przybysz i Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski.

Następnie głos zabrał Krzysztof Krzywak– koordynator rozbudowy Pomnika Chrystusa Odkupiciela „POKOLENIA – POKOLENIOM” i odczytał akt erekcyjny dot. rozbudowy. Podziękował 52 DARCZYŃCOM, którzy dokonali wpłat na rozbudowę Pomnika, oraz Burmistrzowi Zbąszynka za wsparcie finansowe i organizacyjne, Krystynie WOŁEK ze szkółki drzew i krzewów oraz Państwu Ratajczakom i Bładykom za opiekę nad skwerem niepodległości, a następnie ks. Proboszcz Jerzy Kordiak poświęcił tablice pamiątkowe na dwóch bocznych kolumnach Pomnika upamiętniające w naszym mieście rocznicę 100 lat Niepodległości Polski.

Na zakończenie uroczystości, władze samorządowe gminy i powiatu, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, instytucji składali kwiaty pod Pomnikiem.

Uświetnieniem uroczystości była salwa honorowa z armaty Kurkowego Bractwa Strzeleckiego wykonana przez strzelmistrza Ryszarda Kaczmarka.

Po salwie wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na gorącą zupę, otrzymywali także pocztówki pamiątkowe ze stemplem okolicznościowej pieczęci.

Wideo z przebiegu uroczystości,  autor: Krzysztof Krzywak

 

FOTO: Łukasz  SZEWCZYK   i  Jan MIKUŁA