14. czerwiec, 2018

14.12.2017 roku w naszej parafii swoje Dzieło Duchowej Pomocy Powołaniom rozpoczęła Wspólnota Przyjaciół Paradyża. Dokładnie pół roku później – w czwartek 14 czerwca 2018r. – odbyło się spotkanie z moderatorem diecezjalnym księdzem Grzegorzem Słapkiem. Nie mogło oczywiście zabraknąć także przedstawicieli kleryków z paradyskiego seminarium.  Byli to ks. kleryk Mateusz Topolski oraz ks. kleryk Mateusz Dąbrowski, którzy poprowadzili adorację Najświętszego Sakramentu, rozpoczynającą całe spotkanie.

Następnie Wspólnota uczestniczyła w Nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Jezusa i we Mszy Świętej, którą w koncelebrze z Wikariuszem ks. Jakubem Świątkiem – opiekunem duchowym parafialnej Wspólnoty Przyjaciół Paradyża oraz w asyście przybyłych kleryków, sprawował ks. Grzegorz Słapek i wygłosił homilię nawiązującą do istoty kapłaństwa.

Kiedy Eucharystia dobiegła końca i zrobiono pamiątkowe zdjęcia, „Przyjaciele Paradyża” wraz z gośćmi udali się do salki katechetycznej, gdzie miał miejsce słodki poczęstunek. Była to doskonała okazja do wysłuchania wspaniałych i wzruszających świadectw powołań, a także przekonania się,  jak istotną rolę odgrywa modlitwa wspólnoty w życiu seminaryjnym.

Podczas spotkania niejednokrotnie także podkreślano, że „Przyjaciele Paradyża” w Zbąszynku to największa taka wspólnota w całej diecezji.  W momencie założenia WPP liczyła 45 parafian, obecnie codzienną modlitwę za kleryków zanoszą 62 osoby, a tego czwartku to Dzieło podjęły kolejne dwie osoby Państwo Łucja i Ignacy Najda, którym legitymacje  przynależności wręczył ks. Grzegorz Słapek.

Jesteśmy dumni, że w naszej parafii powstała tak cudowna inicjatywa i mamy nadzieję, że przyniesie wiele duchowych owoców zarówno księżom w Paradyżu jak i naszym parafianom… ”
Tekst:  Barbara Jundził, animator WPP

Wyrazy serdecznego podziękowania za przygotowanie agapy składamy w szczególny sposób ks. Jakubowi Świątkowi,  Grzegorzowi Stasińskiemu,  Krystynie Lisek, Grażynie Koralewskiej oraz młodzieży z Ruchu Światło- Życie.

Foto: Jerzy Ganecki


 

… z historii powstania Wspólnoty Przyjaciół Paradyża w naszej parafii

Powstanie Wspólnoty Przyjaciół Paradyża w parafii poprzedziły modlitwy indywidualne wiernych, grup modlitewnych i podczas Eucharystii oraz w czwartkowych adoracjach Najświętszego Sakramentu.  Inicjatorem i założycielem Wspólnoty był odbywający w parafii roczną praktykę duszpasterską ks. kleryk Mateusz Topolski, który w to dzieło zaangażował całe swoje serce.

Założyciel Wspólnoty Przyjaciół Paradyża w naszej parafii ks. kleryk Mateusz Topolski

W dniu organizowania się Wspólnoty modlono się podczas czwartkowej adoracji Najświętszego Sakramentu, którą prowadził ks. kleryk oraz uczestniczono w Eucharystii i w pierwszym spotkaniu parafian chętnych do modlitwy we Wspólnocie. Ks. kleryk przybliżył istotę działalności Wspólnoty Przyjaciół Paradyża, której celem jest modlitwa zarówno w intencji powołań kapłańskich w naszej diecezji jak i za tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa w naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu.
Przynależność do Wspólnoty wyraziło w dniu inauguracji tj. 21.12.2017r. 45 parafian, a obecnie ilość członków Wspólnoty Przyjaciół Paradyża wzrosła do 62 osób.  Członkowie Wspólnoty wybrali też drogą losowania alumnów Seminarium i objęli ich szczególną modlitwą. Stałe zobowiązania członków Wspólnoty to codzienne odmówienie 1 cząstki różańca i modlitwy „Przyjaciół Paradyża” w podanych intencjach oraz co miesiąc Komunia św. w pierwszy czwartek miesiąca lub w najbliższym możliwym dniu.
Opiekunem duchowym Wspólnoty został Wikariusz ks. Jakub Świątek, a animatorami Dorota Jundziłł oraz jej córka Barbara.