28. kwiecień, 2018

28.04.2018r. po raz trzeci do naszej parafii pielgrzymowali parafianie z Gryfina i okolic, aby uczcić pamięć księdza Prałata Jana Palicy, pierwszego proboszcza Gryfina w latach 1945 – 1955. Pielgrzymkę zorganizowało Stowarzyszenia Wspólnota Polska Koło w Gryfinie, a celem przyjazdu było przywiezienie i ofiarowanie naszej parafii, jako daru, kopii obrazu Matki Bożej Królowej Polski. Oryginał tego obrazu przywiózł ze sobą z kresów wschodnich do Gryfina w 1945r. ks. Prałat Jan Palica wyjeżdżając z grupą parafian z Kałusza na Ziemie Zachodnie.

FOTOGALERIA  Z  POBYTU  PIELGRZYMÓW  Z GRYFINA

Wśród pielgrzymów byli także włodarze miasta i gminy Gryfino z zastępcą Burmistrza Pawłem Nikityńskim i wicestarostą Gryfińskim Jerzym Millerem, Bracia z Komandorium Bp św. Stanisława Męczennika, siostrzeniec ks. Jana Palicy Stanisław Zator oraz gryfiński zespół ludowy. Władze naszego miasta reprezentował Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur.

O godz. 11:OO w naszym kościele parafialnym została odprawiona uroczysta Msza św., której przewodniczył Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak, w koncelebrze: Dziekan naszego dekanatu ks. kan. Zdzisław Przybysz i przybyły z pielgrzymami ks. kan. Jerzy Brocławik. Intencją Eucharystii było dziękczynienie za dar kapłaństwa śp. ks. Prałata Jana Palicy i o dar życia wiecznego dla niego oraz modlitwa za gryfińskich i zbąszyneckich parafian. Na początku Eucharystii ks. kan. Jerzy Brocławik odczytał Dekret Ks. Abp Andrzej Dzięgi, Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiej dot. poświęcenia przywiezionego obrazu Matki Bożej Królowej Polski- Hołdu stanów.

Homilię do zgromadzonych na Eucharystii wygłosił ks. Dziekan Zdzisław Przybysz , który nawiązał do roli Matki Tej ziemskiej i Tej w niebie, na które zawsze możemy liczyć i oczekiwać pomocy. Homilię ks. dziekan zakończył grą na gitarze i śpiewem piękną pieśnią o Matce.

Uświetnieniem Mszy św. było czytanie lekcji przez Nadzwyczajnego Szafarza Komunii św. z Gryfina Zbigniewa Stańczyka, a modlitwę powszechną zanosił szafarz- nasz parafianin Jerzy Ganecki.

Podczas Eucharystii obecne były poczty sztandarowe kolejarzy, Sybiraków i Ligi Obrony Kraju z Gryfina oraz poczty sztandarowe Kresowiaków i ZHP ze Zbąszynka.

Na zakończenie Eucharystii głos zabrał z-ca Burmistrza Paweł Nikityński, który przedstawił historię obrazu Matki Bożej z Kałusza oraz podziękował za przyjęcie wszystkich pielgrzymów w naszej parafii. Następnie krótką historią swojej rodziny i jej wywózki na Sybir przedstawił Sybirak, Brat z Komandorium św. Stanisława Bp Męczenika – Tadeusz Szumowski.

Na zakończenie wszystkim przybyłym na tę piękną uroczystość podziękował ks. Proboszcz Jerzy Kordiak i udzielił zgromadzonym na Mszy św. błogosławieństwa.

Po Mszy św. pielgrzymi udali się na cmentarz parafialny, gdzie po krótkiej modlitwie i przemówieniach poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów na grobie śp. ks. Prałata – Szambelana Papieskiego Jana Palicy.

FOTOGALERIA  Z  POBYTU  PIELGRZYMÓW  Z GRYFINA


 

Kopia obrazu Matki Boskiej Królowej Polski „Hołd Stanów” przywiezionego 26.08.1945 r. przez ks. Prałata Jana Palicę do parafii w Gryfinie

Foto: Zdzisław Nowak