30. czerwiec, 2017

30.06.2017r. z inicjatywy Stowarzyszenia Wspólnota Polska Koło w Gryfinie przybyła do Zbąszynka dość liczna grupa pielgrzymów z tego miasta i okolic, aby uczcić pamięć księdza Prałata Jana Palicy, pierwszego proboszcza Gryfina w latach 1945 – 1955.  Pielgrzymi, wśród których byli także włodarze miasta i powiatu Gryfina, pragną w swoim środowisku poszerzyć zakres wiedzy o pionierach z Kresów Wschodnich, którzy odbudowywali Ziemie Zachodnie i organizowali tu życie oraz pielęgnowali polskość, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

FOTOGALERIA  PIELGRZYMÓW  Z  GRYFINA

O godz. 11:OO w kościele parafialnym pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku została odprawiona Msza św, którą celebrował ks. Piotr Szatkowski Wikariusz z parafii pw. Narodzenia NMP w Gryfinie w intencji dziękczynienia za dar kapłaństwa śp. ks. Prałata Jana Palicy oraz o dar życia wiecznego. W koncelebrze Mszy św. uczestniczył Proboszcz naszej parafii ks.  kan. Jerzy Kordiak, który wygłosił homilię ku pamięci zmarłego byłego Proboszcza naszej parafii w latach 1958-1968 oraz Jego osiągnięcia pracy duszpasterskiej i wykonanych prac.

Uświetnieniem Mszy św. było czytanie lekcji przez starszego ministranta z Gryfina Zbigniewa Szatkowskiego, modlitwę powszechną zanosił nasz parafianin Jerzy Ganecki a posługę ministrancką pełnili starsi ministranci z Gryfina. Podczas Eucharystii obecne były poczty sztandarowe kolejarzy i straży miejskiej z Gryfina, członkowie Ordynariatu Św. Stanisława oraz parafianie z Gryfina i Zbąszynka.

Po Mszy św. pielgrzymi udali się na cmentarz parafialny, gdzie po krótkiej modlitwie i krótkich przemówieniach zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów na grobie śp. ks. Prałata – Szambelana Papieskiego Jana Palicy oraz zaśpiewano pieśni „Kwiaty Polskie” i „Barkę”.

„W sercach parafian tych z Gryfina i ze Zbąszynka, którzy Go znali i pamiętają, do dziś zostanie On na zawsze skromnym, uśmiechniętym i serdecznym nie tylko księdzem, ale i człowiekiem”.
„Był za swoją ojcowską postawę odbierany przez ludzi jako dobry „Proboszcz”, potrafiący dotrzeć do każdego człowieka.”
To tylko cząstka wypowiedzi osób wspominających śp. ks. Prałata , ale ile w nich pięknych słów ukazujących postać skromnego i zarazem wielkiego człowieka.

FOTOGALERIA  PIELGRZYMÓW  Z  GRYFINA

Foto:  Zdzisław Nowak

śp. ks. Prałat Jan Palica 1895-1974

Ks. Jan Palica urodził się 02 stycznia 1895r. w Kozłowie. 29 maja 1919r. otrzymał święcenia kapłańskie we Lwowie, a następnie rozpoczął pracę jako Wikariusz w Dolinie oraz jako administrator parafii Wicyń, gdzie zbudował piękny kościół. W latach następnych został przeniesiony do Karopotnik, później do Delatyn i do Kałusz, skąd w 1945r. został przesiedlony z grupą repatriantów na Ziemie Zachodnie. Trafił do Gryfina, gdzie był proboszczem i dziekanem do 1955r. W latach 1956-58 duszpasterzował w Szczecinie Dąbiu, pełniąc funkcję prefekta szkół średnich w Gryfinie i nauczyciela religii w licznych szkołach podstawowych.
Kolejny etap posługi kapłańskiej przypadł w Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku – w latach 1958-1968.
W kronice parafialnej Zbąszynka można przeczytać : „…11 listopada 1967r. parafię Zbąszynek odwiedza ks. bp Jerzy Stroba – dłuższe przemówienie powitalne wygłosił ks. prałat Jan Palica, w którym przedstawił duchowe i materialne oblicze swojej parafii. Mówca, który pracował już w wielu świątyniach parafialnych mówił o obecnej parafii z pozycji dobrego,  doświadczonego i życzliwego ojca…”.
Z uwagi na podupadający stan zdrowia, osłabienie wzroku i inne dolegliwości po ciężkiej operacji chirurgicznej, złożył rezygnację z obowiązków proboszcza, przyrzekł jednak swojemu następcy współpracę w duszpasterstwie w miarę swoich sił. Umarł 25 kwietnia 1974r. mając 79 lat, został pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym. Uroczystościom  pogrzebowym przewodniczył bp Paweł Socha, a w pogrzebie uczestniczyło około 80 księży oraz licznie zebrani wierni, którzy manifestowali swój szacunek, uznanie dla pracy i postawy zmarłego księdza Palicy.