25. listopad, 2016

25 11.2016r. w kościele parafialnym z okazji obchodów Dnia Kolejarza celebrowana była uroczysta Msza Święta oraz odsłonięcie i poświęcenie pomnika św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy. Mszy Świętej przewodniczył Dziekan ks. kan. Zdzisław Przybysz, a w koncelebrze uczestniczyli  Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak oraz Wikariusz ks.Norbert Lasota. Homilię wygłosił ks. Norbert, w której podkreślił rolę służebnej pracy kolejarzy względem innych.

FOTOGALERIA  Z UROCZYSTOŚCI  POŚWIĘCENIA  POMNIKA

25-11-16-posw-pom-sw-katarz-13

Podkreślił także, „…że pomimo rozdrobnienia kolei, kolejarze mimo tych podziałów wspólnie często się spotykają, a jedną z takich okazji jest ich święto. Każda uroczystość stawia przed nami jakieś zadanie i ma jakiś cel. Także i to świętowanie, miało swój cel. Większość mieszkańców Zbąszynka była związana lub jest związana z kolejnictwem. Widać to było w różnych godzinach dnia, kiedy zmierzali w kierunku dworca, aby podjąć obowiązek trudnej pracy. Widać na Waszych twarzach zmęczenie i zatroskanie. Życie Świętej Katarzyny też nie było łatwe, ale się nie poddawała i była wierna swoim ideałom, bo ufała i zawierzyła siebie Panu Bogu. Także i w Waszym życiu może, być podobnie – będziecie silni w pokonywaniu trudności, gdy zawierzycie Bogu. Niech we wszelkim dobrym dziele wspomaga nas wszystkich Święta Katarzyna Aleksandryjska, patronka Kolejarzy.”

Po Mszy Świętej utworzył sie pochód, który pomaszerował pod pomnik św. Katarzyny Aleksandryjskiej, stojącym na rondzie Jej imienia na Placu Dworcowym.

25-11-16-posw-pom-sw-katarz-25

25-11-16-posw-pom-sw-katarz-30

25-11-16-posw-pom-sw-katarz-32

Po salucie pocztów sztandarowych, modlitwie w intencji kolejarzy oraz po chwili refleksji i zadumy, ks.Dziekan Zdzisław Przybysz i ks. Proboszcz Jerzy Kordiak poświęcili pomnik.

25-11-16-posw-pom-sw-katarz-43

Następnie złożono kwiaty, czcząc w ten sposób pamięć tych wszystkich kolegów kolejarzy, którzy w bardzo trudnym i niebezpiecznym okresie, podjęli trud odbudowy, po zniszczeniach wojennych, kolei na Ziemiach Zachodnich.

To dobrze, że o ich ofierze trwa pamięć u ich następców, że trwa pamięć o przeszłości, bo dobrze zasłużyli na nią.

25-11-16-posw-pom-sw-katarz-49

Pomnik zaprojektował i wykonał rzeźbiarz Robert Sobociński z Poznania. Tworzy on figuratywne kompozycje w brązie będące harmonijnym połączeniem ekspresji z walorami dekoratywnymi. Swoje prace prezentował on na wielu wystawach w kraju i za granicą, m.in. wielokrotnie we Francji, w Belgii i Niemczech.

TEKST I FOTO:  ZDZISŁAW NOWAK

25-11-16-posw-pom-sw-katarz-51

FOTOGALERIA  Z UROCZYSTOŚCI  POŚWIĘCENIA  POMNIKA