18. czerwiec, 2016

18.06.2016r. w ramach obchodów 1050 lecia Chrztu Polski w Województwie Lubuskim i Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej odbyła się w Międzyrzeczu uroczystość pod hasłem „Gdzie chrzest, tam nadzieja”, nad którą honorowy patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Na uroczystość tą pojechali również wierni z parafii Kosieczyn i Zbąszynka z duchowym opiekunem Dziekanem babimojskim, Proboszczem Kosieczyna ks. kan. Zdzisławem Przybyszem.

O godz. 10.15 odbyło się w Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski Nabożeństwo ekumeniczne z udziałem biskupów i kapłanów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.
Nabożeństwo prowadził Ordynariusz naszej diecezji ks. Bp Tadeusz Lityński.

18.06.16 1050_rocz Chrztu Miedzyrzecz (7)

Następnie zebrani wierni wysłuchali wykładu prof. dr hab. Krzysztofa Ożóga (historyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) pt. „Chrzest 966”.

O godz. 11,15 z Sanktuarium wyruszył Krowód „1050 rocznica Chrztu Polski”. Dzieci i młodzież pod kierunkiem nauczycieli przygotowali „barwne postacie historyczne” charakterystyczne od Mieszka I po św. Jana Pawła II.

18.06.16 1050_rocz Chrztu Miedzyrzecz (11)

Korowód zakończył się przy Ratuszu, gdzie o godz. 12,00 odbyła się Msza św. pod przewodnictwem Metropolity Poznańskiego  Abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z udziałem Biskupa naszej diecezji Tadeusza Lityńskiego oraz Biskupów Metropolii Szczecińsko- Kamieńskiej.

18.06.16 1050_rocz Chrztu Miedzyrzecz (17)

Po wprowadzeniu sztandaru Wojska Polskiego został odczytany List Prezydenta RP Andrzeja Dudy, głos zabrał też Władysław Dajczak Wojweoda Lubuski i słowo wstępne wygłosił ks. Bp Tadeusz Lityński.
Homilię wygłosił Abp Stanisław Gądecki, a po niej wierni odnowili przyrzeczenie chrztu św. i zostali pokropieni wodą święconą na pamiątkę przyjętego chrztu św.

18.06.16 1050_rocz Chrztu Miedzyrzecz (20)

Przed błogosławieństwem pontyfikalnym i rozesłaniem  Remigiusz Lorenz, Burmistrz Międzyrzecza skierował słowa podziękowania za udział i przygotowanie tej uroczystości.
Ubogaceni Duchem św. i pełni refleksji nasi parafianie wrócili do swych domów.

Tekst: Danuta Ganecka,   Foto: Teresa Szulczewska
 

FOTOGALERIA  Z  PRZEGIEGU  UROCZYSTOŚCI