31. grudzień, 2018

31.12.2018r. o godz. 17:00 Proboszcz Parafii ks. kan. Jerzy Kordiak celebrował uroczystą Mszę św. dziękczynno-błagalną na zakończenie starego 2018 roku. W trakcie homilii ks. Proboszcz tradycyjnie dokonał podsumowania wydarzeń w parafii, w mijającym roku, w zakresie działalności duszpasterskiej, przeprowadzonych remontów i zakupów.

 

Sprawozdanie ks. Proboszcza z działalności parafii w 2018 r., autor wideo Małgorzata Szafrańska

 

Na zakończenie Mszy św. odbyło się Nabożeństwo dziękczynno–błagalne, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, w intencji podziękowania Panu Bogu za otrzymane łaski w 2018r., z prośbą o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski na nadchodzący 2019 r.

Foto: Małgorzata Szafrańska

 

1. Działalność Sakramentalna w 2018 r.:

– chrzty – 37,
– śluby – 13(5lic),
– pogrzeby – 59,
– I-Komunia św. – 85,
– Bierzmowanie – 48,
– rozdano 77 565 Komunii św.

Za pracę duszpasterską w parafii ks. Proboszcz podziękował:

Wikariuszowi ks. Jakubowi Świątkowi za opiekę nad ministrantami, Oazą młodzieżową, przygotowanie młodzieży do Bierzmowania, katechezy przed udzieleniem chrztu św., prowadzenie „Godziny Dawida”.
Rezydentowi ks. dr Dariuszowi Wołczeckiemu, który podjął posługę w naszej parafii od 01.10.2018r.,  za opiekę nad scholą dziecięcą, katechezy dla dorosłych w Szkole Wiary, prowadzenie „Godziny Dawida”.
– Nadzwyczajnym szafarzom za udzielanie Komunii św: Jerzemu Ganeckiemu, Mariuszowi Graczykowi i Krzysztofowi Krzywakowi,
– Katechetkom: Krystynie Antczak, Elżbiecie Krzywak i Barbarze Zaremba,
– Organiście – Rafałowi Rzeszuto,
– kościelnym – Bogdanowi Maciejewskiemu, Franciszkowi Bładyko, Irenie Chłopek i Stanisławowi Górskiemu,
– Chórowi Parafialnemu z dyrygentem Marianem Dobakiem,
– Scholi dziecięcej pod przewodnictwem Adrainny Wachowskiej i współpracy Agnieszki Chwałkowskiej,
Elżbiecie Mazurek za posługę w Poradni Rodzinnej,
– Animatorom przygotowującym młodzież do Sakramentu Bierzmowania,
Marioli i Mariuszowi Graczyk, Elżbiecie i Krzysztofowi Krzywakom za prowadzenie nauk przed udzieleniem Chrztu św.

 

2. Apostolat Modlitwy:

Ks. Proboszcz Jerzy Kordiak podziękował parafianom za zaangażowanie w rozwój duchowy parafii.
Podziękował grupom parafialnym:
Parafialnemu Żywemu Różańcowi (zelatorka Grażyna Matysiak),
Wspólnocie Królowej Pokoju (animator Jerzy Ganecki oraz za Jego prowadzenie „Apostolatu „Margaretka”-wieczystej modlitwy za kapłanów oraz kroniki parafialnej i strony internetowej parafii), Danielowi Hoffmann za pomoc w prowadzeniu strony internetowej, Edwinowi Pracukowi- za obsługę techniczną strony parafialnej, Państwu Izabeli i Adamowi Świtała za bezinteresowne wykonywanie od kilkunastu lat zdjęć do kroniki parafialnej oraz śp. Zdzisławowi Nowakowi, Małgorzacie Szafrańskiej i Łukaszowi Szewczykowi za pomoc w wykonywaniu zdjęć do kroniki parafialnej,
Parafialnej Akcji Katolickiej (prezes Jan Greczycho),
Ruchowi Rodzin Nazaretańskich (animatorzy Elżbieta i Andrzej Chromińscy),
Wspólnocie Przyjaciół Paradyża liczącej 62 osoby (animatorka Cecylia Lisek),
Apostolstwu Adopcji Dziecka Poczętego z inicjatywy „Kościoła Domowego” – ponad 90 osób podjęło modlitwę,
Scholi Młodzieżowej (animatorka Agnieszka Chwałkowska i za prowadzenie wraz z kapłanami w 2-gi piątek miesiąca Godziny Uwielbienia),
– Uczestnikom Modlitwy Brewiarzowej,
– Paniom z Parafialnego Zespołu Charytatywnego – Caritas (8 osób) i Gronu 20 Parafian Wspierających Ubogich (poniżej sprawozdanie Caritasu za 2018r.),

Ks. Proboszcz podziękował również:
– za pomoc na plebanii – p.Gabrieli Weimann, za strojenie ołtarzy – p.Barbarze Mikołajczak, utrzymywanie porządków w kościołach – p.Barbarze i Marianowi Pietrzyk, p.ElżbiecieBładyko,
– za ogrzewanie kościoła – p.Bogdanowi Paczkowskiemu,
– za sprzątanie terenów plebanijnych p. Bogusławie Olejniczak, – za pomoc w różnych pracach – p.Adamowi Frąckowiakowi i Jerzemu Nowaczykowi, za prace malarskie – p.Romanowi Wawrzynowiczowi, za pracę przy kwiatach p.Marii Wawrzynowicz,
– za zarządzanie cmentarzem – Urszuli i Ireneuszowi Grzechowiakom.

Wyrazy podziękowania za wszelką współpracę ks. Proboszcz złożył Władzom Miasta: Burmistrzowi Wiesławowi Czyczerskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej Janowi Mazurowi, Bractwu Kurkowemu, Dyrektorom Szkół i Przedszkola, OSiR i Domowi Kultury.

W 2018 roku zakupiono:
– 3 ornaty (2 fioletowe i maryjny),
– nowy mszał, lekcjonarze, komże i alby, tacka na obrączki,
– wkłady do świec olejowych na ołtarz,
– poduszki na procesje Bożego Ciała,
– futerał do paten,
– krzyż procesyjny na cmentarz,
– oświetlenie na dzwony ozdobne na Boże Narodzenie.

W 2018 roku wykonano następujące prace:
– remont salki parafialnej,
– wyłożenie nowej wykładziny w prezbiterium kościoła Apostołów Piotra i Pawła,
– odnowiono pokoje dla ks. Dariusza,
– odnowiono figurę Matki Bożej na placu kościelnym.

 

Sprawozdanie z działalności Parafialnego Zespołu CARITAS za rok 2018

W Parafialnym Zespole Caritas pracuje 8 osób. Fundusze PZC powstają ze składek:
– ze składek Grona 20 osób Wspierających Ubogich, którzy w bieżącym roku wpłacili 7520 złotych,
– ze zbiórki do skarbonki „Mój 1 złoty” zebrano 24010 zł.,
– wpłaty gotówkowe – 110 zł.,
– za świece Caritas – w grudniu 2018r. zebrano 1360 zł.,
– ofiary w tygodniu Miłosierdzia – 500 zł.

Fundusze w roku 2018r. zostały przeznaczone:
– wpłaty dla Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej – 1414 zł.,
– na paczki świąteczne Wielkanocne, na święta Bożego Narodzenia, paczki Mikołajkowe oraz na pomoc domową – 2939,45 zł.,
– na pomoc finansową dla potrzebujących rodzin, na rehabilitację, na leczenie – 6800 zł.,
– pozostałe koszty funkcjonowania Zespołu PZC, transport, materiały biurowe, reklamówki, upominki – 931,12 zł.
– koszty administracyjne – 111,30 zł.

Od marca 2018 r. pięciu samotnych seniorów korzysta z kart podarunkowych do wykorzystania w sieci sklepów Biedronka w Programie „Na codzienne zakupy”.

IKEA Industry w czerwcu pomogła doposażyć pomieszczenia biurowe naszego Zespołu przekazując regały, stoliki i biurko. Serdecznie dziękujemy!

W ramach XV Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności Caritas „TAK POMAGAM” grudzień 2018r. zorganizowano zbiórkę w 7 sklepach naszego miasta. Pomagało nam 40 wolontariuszy, uczniów naszych szkół. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za okazaną życzliwość. Zebrano 684,42 kg żywności, która została przeznaczona dla 61 rodzin, 107 osoby na święta Bożego
Narodzenia.

Od września 2016 r. działamy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach Podprogramu 2017, w roku 2018 wydano 9705,08 kg żywności, to jest 1598 paczek.

Od września pracujemy w ramach Podprogramu 2018, zakwalifikowane zostały 322 osoby w listopadzie i grudniu wydano 4453,76 kg żywności, czyli 593 paczek.
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i wolontariuszom z naszych szkół za pomoc przy wyładunku żywności.
Serdecznie dziękujemy za całoroczną pomoc, wsparcie, życzliwość i zrozumienie potrzeb drugiego człowieka.

Z Chrystusowym pozdrowieniem Zarząd PZC w ZbąszynkuDorota Szatkowska.