11. listopada, 2018
Komitet Organizacyjny Rozbudowy Pomnika Chrystusa Odkupiciela „POKOLENIA -POKOLENIOM” dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zrealizowania projektu.

Dziękujemy: 
– 54 DARCZYŃCOM, którzy dokonali wpłat na rozbudowę Pomnika,  poniżej lista darczyńców.  Zebrana kwota – 11 708,00 zł, pokryła koszty związane z rozbudową Pomnika,
– Burmistrzowi Zbąszynka za wsparcie finansowe przy remoncie placu i otoczenia Pomnika oraz pomoc organizacyjną całego przedsięwzięcia,
– Zakładowi Usługowemu „Zachód” Sp. z o.o. i osobiście Marcinowi Kwaśniewskiemu za sprawne i profesjonalne umycie Pomnika i placu,
– Krystynie WOŁEK ze szkółki drzew i krzewów oraz Państwu Ratajczakom i Bładykom za opiekę nad skwerem Niepodległości.

AKT  EREKCYJNY:

 Foto: Krzysztof Krzywak